Gimnázium eseményei

Ballagás

2024. május 3-án az utolsó csengőszóval kezdődött a ballagás a Páter Bárkányi János Katolikus Gimnáziumban. A 12. A osztály még utoljára végig vonult a gyönyörűen feldíszített termeken és folyosókon, ahol az alsóbb évfolyamok diákjai álltak sorfalat, tisztelegve ezzel a végzősök előtt.

A ballagó diákok ünnepi műsorral köszöntek el az alma matertől. Ennek keretében nemcsak versek, hanem gitárjáték is felcsendült, emlékeztetve a jelenlévőket az osztály sokszínű tehetségére. A 11. évfolyam nevében Erdélyi Lilla köszönte meg az együtt eltöltött éveket, sok szép, személyes emléket felelevenítve. A végzősök nevében pedig Hódosi Zsófia búcsúzott, aki most is – akárcsak a szalagavatón – megható beszédet mondott. Ezt követően Szenográdi Tamás igazgató úr gondolatai következtek. A jutalomkönyvek és oklevelek átadása után Radics Panna és Pusztai Márk kötötte fel az emlékezés szalagját az iskolazászlóra. A ferences rendház képviseletében Jób testvér adott áldást a ballagó diákoknak. Az ünnepséget a búcsúzás léggömbjeinek elengedése zárta.

KÉPGALÉRIA

Fenntarthatósági témahét

Idén április utolsó hetében öt izgalmas környezettudatos témában tartottuk meg a fenntarthatósági témahetet. A levegőt és annak élővilágát, a szabadidő környezettudatos eltöltését, az ún. körforgásos gazdaságot, a hulladékok kezelését és nem utolsó sorban a tudatos fogyasztást interaktív, játékos tevékenységekkel segítettük megismertetni, hogy a tanulók és mi, pedagógusok is elsajátítsuk a
környezettudatos gondolkodás művészetét.

KÉPGALÉRIA

A témahét egyik célja, hogy a tanulók szórakoztató, érdekes módon ismerkedjenek meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseivel, miközben megtanulnak felelősségteljes és tudatos döntéseket hozni. Úgy gondolom, hogy ez közösen sikerült.

A REÁL munkaközösség tagjai

Bagó Istvánné képeiből nyílt kiállítás

Településünk és iskolánk elismert rajz szakos pedagógusa Bagó Istvánné, Zsuzsa néni. Természet ihlette alkotásaiból nyílt kiállítás 2024. április 11-én a Bárkányi Gimnázium galériájában. A megnyitón intézményünk tanulói, pedagógusai mellett nagy számban vettek részt meghívott vendégek, rokonok, pályatársak, városunk vezetői. Hagyomány, hogy a képzőművészeti alkotások kiállításának megnyitóit más művészeti ágak megjelenítésével kapcsoljuk össze. Ezúttal – tekintettel arra, hogy április 11-e a magyar költészet napja – Csordás Róbert Bence szavalatával kezdődött az esemény. A kiállítást kortárs alkotó pedagógus, Bakos Ferenc képzőművész nyitotta meg.

A fiataloknak szóló szemléletformáló beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentőséggel bír az eredeti kézzel készített képzőművészeti alkotások megtekintése, megtapintása, a jelenlétben megélt megtapasztalás, a virtuális világban való jelenléttel és annak alkotásaival szemben. Kiemelte, hogy a kiállított képek megalkotásakor is a művész a természetben megélt élményeit jeleníti meg a színekben, kompozíciókban és az alkalmazott technikákban. Ahogy megszokhattuk, Zsuzsa néni ezúttal is számos technikai megoldást alkalmazott, folyamatos az innováció, az újszerűség a képein. Öröm volt látni, hogy a megnyitót követően a tanulók nagy érdeklődéssel szemlélve tekintették meg a képeket. A kiállítás május végéig tekinthető meg az iskola galériájában.

KÉPGALÉRIA

Szenográdi Tamás
igazgató

Előzetes felvételi jegyzék


Újra PÉNZ7

Az elmúlt évhez hasonlóan, ebben a tanévben is csatlakoztunk az országos PÉNZ7 témahéthez. A 6. és a 11. évfolyamos tanulóinkkal 2-2 matematika órán dolgoztuk fel az idei év témáját – „OKOSAN A HITELEKRŐL”.

 

A diákok csoportokat alakítva oldották meg az áruvásárlással kapcsolatos problémákat. A megoldások során nagyon sok új információt kaptak a gyerekek arról, hogy a valóságban milyen szempontokat kell mérlegelni a hitelfelvétel kapcsán; milyen buktatói lehetnek és milyen előnyökkel jár.

KÉPGALÉRIA

Az órák jó hangulatban teltek, mindenki aktívan részt vett a munkában.

JÖVŐRE FOLYTATJUK!

A matematika munkaközösség tagja

Adventi előkészületek a gimnáziumban

November 30-án délután a reál és a hitéleti munkaközösség pedagógusai adventi előkészületekre hívta intézményünk pedagógusait, nyolcadik osztályos tanulóit és a középiskolásokat a gimnázium épületébe.

Az eseményen Stayerné Szabó Violetta felhívására és rendezésében népi vallásossághoz kapcsolódó kegytárgyakból, imakönyvekből valamint díszítésekből készült kiállítás az aulában.

 
KÉPGALÉRIA

Ezt követően adventi koszorúkat, mézeskalácsokat készítettek a vállalkozó kedvű fiatalok és pedagógusok. A puncsozással és gesztenyesütéssel záruló eseményen mintegy 50 diák vett részt.

 

Bemutatkozó kisfilmünk:

További információ a felvételi/átvételi tájékoztató menüpontban.

Bárkányis nap a gimnáziumunkban

Szeptember 29-én színes programokon vehettek részt a diákjaink a gimnáziumban. A program a hivatalos avató ceremóniával kezdődött, ahol a kilencedik évfolyam és osztályfőnökük, Sándor Éva tanárnő kapta meg a bárkányis jelvényt. Ezt követte a végzősök által vezetett hagyományos bárkányis fogadalomtétel, majd a játékos vetélkedő, ahol bizonyíthatták az újonnan avatottak rátermettségüket. A vetélkedő feladatairól a tizedik évfolyam tanulói gondoskodtak.

A beavatást követték a kiselőadások, melyeken lehetőségük volt tanulóinknak más oldalukról is megmutatkozni. Olyan tevékenységekről hallhattunk, melyekről a gimnazisták szívesen hallgattak egy-egy 15 perces kiselőadást, majd ezt követően kérdéseket is feltehettek az előadóknak. Az előadásokat idén a 3D nyomtatás témában Danyik Dénes, 9.A; Erdélyi Benedek, 9.A; Szemfényvesztés, kártyatrükkök témában Király Simon, 10.A; Farmgazdálkodás témában Jusztin Kristóf, 12.A osztályos tanulók tartották.

KÉPGALÉRIA

Az előadásokat követően gimnáziumunk galériájában Orbán György János képzőművész, grafikus, tanár „Arcok habitusok” című kiállításának megnyitójára került sor. A kiállítást Handó Péter író-költő, antropológus nyitotta meg ünnepélyes keretek közt. A megnyitó hangulatát zenei produkciójával Bablena Borbála és Bunder Zita, 10.A osztályos tanulók színesítették.

A nap zárásaként elkészültek az osztályképek, majd sportos csapatversenyekben mérték össze magukat tanulóink. Ezt az eseményt minden évben nagy várakozás előzi meg, és ezen az napon minden évben nyüzsgő diákélet pezsdíti fel és töri meg a hétköznapok egyhangúságát.

Szmolnik Ágnes
gimnáziumi koordinátor

Fenntarthatósági témahét

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért tartottuk fontosnak, hogy mi is csatlakozzunk az országosan meghirdetett Fenntarthatósági Témahét programsorozathoz. Így már iskolás korban megismerhetik tanulóink a téma jelentőségét és tudatában lehetnek személyes érintettségüknek, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

KÉPGALÉRIA

A gimnazisták témaköreit (biodiverzitás, fenntartható értékek, energia, tudatos fogyasztás és hulladékkezelés) interaktív, játékos tevékenység révén sajátíthatták el tanulóink.

A reál munkaközösség tagjai

Nagyböjti lelkinap

Intézményünk 10.A osztályos tanulói a nagyböjti időszakban nagy feladatra vállalkoztak. Egy rendhagyó passiójátékot készítettek kisfilm formájában. Köszönjük munkájukat. Az alkotás megosztásával kívánunk mindenkinek áldott, békés húsvéti ünnepeket!

Adamik Zsolt
osztályfőnök

 

Tavaszváró idegen nyelvi vetélkedő a Bárkányiban

2023. március 30-án rendeztük meg „Story Time” címmel játékos idegen nyelvi vetélkedőnket gimnáziumi diákjainknak.

Célul tűztük ki elsősorban a közösségfejlesztést, a közösségünk iránti kötődés pozitív megerősítését oldott, jó hangulatot teremtve a tavaszt várva.

Természetesen csapatokban vetélkedtek tanítványaink reklámok, szólások, közmondások köré fűzve a feladatokat.

Munkaközösségünk minden tagja részt vállalt az egyedi feladatok készítésében és ismertetésében, melyek változatos formában jelentek meg. Az Activity-ben és a reklámszöveg írásban különösen, de az angol-magyar szólások párosításában és a reklámszlogenek és dallamok felismerésében is jeleskedtek a diákok. Idegen nyelvi ismereteik mellett kreativitásuk és nagyszerű humoruk is érvényesült.

KÉPGALÉRIA

A megfigyelési képességüket kamatoztathatták a Shaun, a bárány című animációs film részlettel kapcsolatos totóban. A bárány mint a húsvét egyik jelképe játszott főszerepet a vetélkedőn.

A diákok visszajelzése alapján egy jó hangulatú, vidám délutánt töltöttünk együtt mely hozzájárulhat a kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolathoz és közös munkához a jövőben is.

Szabó Ferencné
idegennyelvi munkaközösség vezető

A víz világnapja a Bárkányiban

Minden tanévben fordítunk időt a tanórákon, a Természettudományos – és Fenntarthatósági szakkör keretein belül arra, hogy kitüntetett figyelmet kapjon az éltető vízzel való foglalkozás. 2023. március 22-én pedig célirányosan olyan játékos feladatokat, rejtvényeket oldottak meg diákjaink a felső tagozaton és a gimnáziumban is, ahol szerettük volna még hangsúlyosabbá tenni, hogy milyen fontos, hogy megóvjuk felszíni és felszín alatti vizeinket egyaránt.


KÉPGALÉRIA

Arra kértük tanulóinkat, hogy ezen a napon viseljenek magukon minél több kék színt és örömmel tapasztaltuk, hogy az osztályok nagy része így is tett. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös feladata, hogy a ránk bízott természeti értékekkel okosan gazdálkodjunk és a gyermekeinket is erre neveljük.

Golyánné Juhász Edina

Előzetes felvételi jegyzék

PÉNZ 7

2023. március 6-10 közötti időszakban iskolánk 8. és 9. évfolyamával bekapcsolódtunk az országos szervezésű PÉNZ7 programjába. Matematika órákon ezen a héten mindkét évfolyamon pénzügyi feladatokkal foglalkoztunk, de a tankönyvben szereplő feladatokon túl megismerkedtek tanulóink a KORSZERŰ PÉNZKEZELÉS ÉS A  DIGITÁLIS FIZETÉSI ESZKÖZÖK lehetőségeivel. A gyerekek csoportokban dolgozva, animációk, videók, életszerű gyakorlati történeteken keresztül jutottak el a azokhoz az ismeretekhez, amelyek a jövőben segítségükre lesznek abban, hogy sikerrel eligazodjanak egyre bonyolultabb , gyorsan fejlődő világunkban.

 
A feladatok, problémák összeállításában figyelembe vették a tanulók életkori sajátosságait, más-más  módszerrel dolgoztuk fel az általános iskolában és  a gimnáziumban ugyanazt a témakört. Tapasztalataink azt mutatják, hogy érdekes, sok új, hasznos információt kaptak a gyerekek ezen a héten. Szívesen bekapcsolódtak a feladatokba, saját, háttértudásokkal is kiegészítve a hallottakat.

KÉPGALÉRIA

Kiss Eszter és Ráczné Rankasz Zsuzsanna
matematika tanárok

Fergeteges farsang a Bárkányiban

2023. február 17-én, pénteken iskolánkban megtartottuk az idei farsangi mulatságot. Azért is tartottuk fontosnak a program megszervezését, mert a covid-járvány óta nem volt lehetőség ilyen nagyszabású közösségi rendezvény megtartására. A gimnáziumi és az általános iskolai diákönkormányzat közösen szervezte meg a programokat, a zsákbamacska ajándékok gyűjtését, becsomagolását. Az osztályok lehetőséget kaptak arra, hogy saját ötleteiket vessék be osztályfőnökeik segítségével. A készülődések, a próbák nagy izgalommal töltötték el a gyerekeket, akik várták a fellépést és a bulit.

A műsort a 2007 nyarán alakult T.C.D Táncegyesület nyitotta 1-1 koreográfiával, amelyet az elmúlt hónapokban tanultak Varga-Deák Réka vezetésével és két tehetséges tanítványával, Bagó Fannival és Pintér Bernadett-tel.

Majd tanári western-country produkció következett Kiss Eszter tanárnő és a tanári kar tagjaival.

Ezután kezdődött az osztályok felvonulása: voltak börtönőrök, gengszterek, focicsapat pom-pom lányokkal, nyugdíjasok, Grizzy és a lemmingek, táncosok, vámpírok, kukások és a reptér. Az örökifjú Korda Gyuri bácsi Reptér című dala az est legnépszerűbb régi-új slágere volt, de a Limbó-hintó is vitte a pálmát.

KÉPGALÉRIA

Az osztályok még egyszer bemutathatták jelmezeiket, melyhez egy dobókocka segítségével választhattak egy-egy karaoke-t vagy just dance táncot.

A programot a tantestület éneke zárta. A DJ-ről Révfy Peti és barátja gondoskodott. Igazi diszkó hangulat alakult ki. Külön köszönet illeti a Szülői Szervezet lelkes támogatását, mivel minden osztályt megleptek egy-egy csokoládétortával, ami hozzájárult a még jobb hangulathoz.

Ideillő a mondás: ,,Itt a farsang, áll a bál…” – Reméljük, jövőre is találkozunk!

Iskolai Diákönkormányzat – Kiss Zoltán

Kedves Diákok!

Február 14-én a suliban is minden a szerelemről fog szólni. Kedden reggel meglátogat titeket Zsuzsa néni és Timi néni, akik egy izgalmasnak ígérkező játékra invitálnak benneteket. Az ezzel kapcsolatos részleteket ők fogják elmondani nektek. Egy biztos, a kreativitásotokra szükségetek lesz.

Emellett lehetőségetek nyílik, hogy szerelmes üzeneteket küldjetek, amit az aulában lévő piros postaládába dobhattok. Inspirációként, számos szerelmes levelet is találtok a postaláda mögötti paravánon. Ha van kedvetek, ezen a napon ti is gyertek pirosban!

Üdvözlettel:

a gimis tanárok

 

Adventi lelkinap a gimnáziumban

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a gimnáziumban a karácsonyra való lelki készület jegyében telt.

 

A reggeli közös ima és Jób testvér gondolatai után a diákok megnézték a Jézus és a tudós című ismeretterjesztő filmet, majd négy helyszínen kapcsolódhattak be a ferences testvérek által irányított beszélgetésekbe, előadásokba.

 

Teréz nővér az ajándékozás elméleti és gyakorlati megvalósításáról, Lóránd testvér Szent Ferenc greccói érzelmeiről, élményeiről tartott foglalkozást.

 

Ámosz testvér előadásának címe: Isten tekintete előtt, míg Jób testvér interaktív foglalkozása az ember legfontosabb értékeit térképezte fel.

Lelkinapunk végén közösen megnéztük a második évfolyam tanulóinak lélekmelengető karácsonyi pásztorjátékát.

 

Kupakgyűjtő verseny a gimnáziumban

A néhány héttel ezelőtt hirdetett kupakgyűjtő verseny eredményei:

  • 1. helyezett: 10.A osztály: 43,7 kg
  • 2. helyezett: 11.A osztály: 29,6 kg
  • 3. helyezett: 9.A osztály: 24,3 kg
  • 4. helyezett: 12.A osztály: 13,6 kg

Minden osztály munkáját és a részvételt is köszönjük. A jutalmazásra és a szóbeli eredményhirdetésre a következő hétindító lelkiperceken kerül sor.

A kupakokat Szita Jázmin, 6.B osztályos tanulónk részére a jövő héten továbbítjuk.