Határtalanul – 2015

Tanulmányi kirándulás a Felvidéken

Intézményük sikeresen pályázott határon túli tanulmányi kirándulásra, a „HATÁRTALANUL!” elnevezésű program keretén belül „A gótika és a reneszánsz emlékei a Felvidéken” elnevezéssel. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 074 460,- Ft-tal támogatja, melyet szállásdíjra és útiköltségre fordíthatunk.

A pályázat célja, hogy tanulóink megismerjék a határon túli magyarság helyzetét, életét, a történelmi Magyarország kulturális értékeit, kiemelten a gótikus és reneszánsz emlékeket, melyekben a Felvidék különösen gazdag. A tanulmányi kirándulás lehetőséget teremt a határon túli magyarság, valamint a nemzeti és kulturális értékek megismerésére. Erősödik a tanulók nemzettudata, az összetartozás érzése. Bővül tárgyi tudásuk, fejlődnek kompetenciáik.

A tanulmányi kiránduláson, iskolánk hetedik évfolyamának tanulói vehetnek részt, összesen 54-en, 6 pedagógus kíséretében.

A pályázatban vállalt tevékenység: előkészítő-, értékelő foglalkozás és bemutató előadás tartása a tanulmányi kirándulást megelőzően, és azt követően. Az előkészítő tevékenységben – a kiutazást megelőző két hétben – a diákok játékos formában ismerkednek meg az út helyszíneivel, csoportokban adatokat gyűjtenek a látnivalókról, megismerkednek a gótikus és reneszánsz motívumokkal, a külhoni magyarság helyzetével. Énekekkel, versekkel, kiselőadásokkal készülnek a megemlékezésekre.

A négynapos tanulmányi kirándulás helyszíne a szlovákiai Felvidék. A tanulók mintegy 1000 km-t megtéve csillagtúraszerűen ismerkednek meg Kelet-Szlovákia magyarsághoz kötődő nevezetességeivel, emlékeivel.

Az első nap helyszíne Kassa, ahol Rákóczi- és Márai-emlékhelyeket tekintenek meg (kassai dóm, Rodostó-ház, Márai szülőháza, Márai Sándor Gimnázium), felidézve történelmünk és irodalmunk két kiemelkedő alakjának életútját, munkásságát. A nap során találkoznak a gimnázium diákjaival, megismerkednek a kint élő magyarság helyzetével.

A második nap helyszínei: Bártfa, Ólubló, Vöröskolostor. Bártfa városközpontja és Szent. Egyed temploma a gótika kiemelkedő alkotásai. A tanulók önálló megfigyelésekkel, csoportmunkával és kiselőadásokkal meghallgatásával egészítik ki a gótikáról tanultakat. Az ólublói falumúzeumban megtekintik az egykori parasztság életstílusát, a népi építészet egyszerűségét, gazdagságát. A szerzetesi élet jellemzőit mutatja be a Vöröskolostor a lengyel határ mentén.

A harmadik nap délelőttjén Kakaslomnicon és Késmárkon gót és reneszánsz emlékeket, valamint a Thökölyek mauzóleumát és várát tekintik meg. A délutáni program a Magas-Tátra nevezetességeinek felkeresése gyalogosan (Tarpataki-vízesés, Csorba-tó), ismerkedés a Tátra Nemzeti Park értékeivel, a földrajz és biológia órán tanultak fölelevenítése, kiegészítése.

A negyedik nap délelőttjén a világörökség részét képező lőcsei műemlék együttest, az óváros reneszánsz korabeli épületeit és nevezetességeit nézzük meg (Szent Jakab-templom, szégyenketrec, Thurzó ház), felelevenítve Jókai Mór munkásságát. Rövid időre megállunk Szepeshelyen, majd Közép-Európa legnagyobb várromegyüttesének, a szepesi várnak bevétele után utazunk Eperjesre. Felvidéki tanulmányutunkat a Szent Miklós-templomban zárjuk egy rövid hálaadó imával.

Hazatérve az értékelő órán a tanulók megtekintik az út során készült felvételeket, értékelik a tanulmányi kirándulást, megfogalmazhatják a felvidéki magyarság helyzetével kapcsolatos érzéseiket, elmesélhetik élményeiket, melyekről képes beszámolót készítenek a városi és megyei sajtó számára. A projekt zárásaként a résztvevők témanap keretén belül elevenítik fel, rögzítik és rendszerezik az út során elsajátított ismereteiket.

PowerPoint-bemutató letöltése: Határtalanul.pptx

Felvidéken jártunk

Iskolánk 44 hetedik osztályos tanulója „A gótika és a reneszánsz emlékei a Felvidéken” elnevezéssel négynapos tanulmányi kiránduláson vett részt 2015. május 27-30-a között. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 074 460,- Ft-tal támogatta a „HATÁRTALANUL!”  elnevezésű program keretén belül. Pályázatunknak az volt a célja, hogy tanulóink megismerjék a határon túli magyarság helyzetét, életét, a történelmi Magyarország kulturális értékeit. A kiutazást megelőzően a diákok énekekkel, versekkel, kiselőadásokkal készültek a megemlékezésekre. Megismerkedtek az út helyszíneivel, látnivalóival, a gót és reneszánsz motívumokkal, melyeket az út során több helyszínen is beazonosítottak, megtekintettek.. Az első nap délelőttjén – Füleken – bepillantást nyertek a szlovákiai magyar fiatalok oktatásába, majd Kassán Rákóczi- és Márai-emlékhelyeket tekintettek meg, felidézve történelmünk és irodalmunk két kiemelkedő alakjának életútját, munkásságát. A napi programot az eperjesi Szent Miklós templomban zárták, egy rövid hálaadó imával. A második nap Bártfán felidézték a gótikáról tanultakat, Ólublón megtekintették az egykori parasztság életstílusát, a Vöröskolostornál a szerzetesi élet jellemzőit. A harmadik nap Késmárkon a Thökölyek várában a középkori váréletet tanulmányozták, majd az ebédet követően gyalogtúrán vettek részt a Magas-Tátrában. Az utolsó nap a világörökség részét képező lőcsei műemlékegyüttest és Közép-Európa legnagyobb várrom együttesét, a szepesi várat barangolták be. A résztvevők fáradtan, de élményekben gazdagon tértek haza. Itthon az értékelő foglalkozáson fogalmazhatják meg érzéseiket, élményeiket. A program az utolsó tanítási héten a tanultakat felelevenítő és rögzítő témanappal zárul.

Újságcikk

Képgaléria

Videó