Határtalanul – 2017

„Felejthetetlen Felvidék”

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iskolánk, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, ez évben is bekapcsolódott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul  pályázati programba.

E program keretében az EMMI lehetőséget ad a hetedik évfolyamos  tanulóknak, hogy ellátogassanak az anyaországtól elszakított területekre. Itt bejárhatják nemzetünk történelmének jeles helyszíneit és gyönyörű természeti tájait. Megismerkedhetnek kulturális, földrajzi nevezetességeivel, és az ott élő magyarok életével.

Intézményünk leendő hetedikesei a „Felejthetetlen Felvidék” című pályázatukkal 1.485 ezer Ft támogatást nyertek, melynek segítségével a Nyugat-Felvidékre látogathatnak el 2017. május 25-28. között. A programba 45 diák és 5 kísérő tanár vesz részt.

A kiránduláson szerzett élményeiket – reményeink szerint az ideihez hasonlóan – egy jó hangulatú, tartalmas témanap keretében osztják meg az iskolánk tanulóival.

 

Felejthetetlen Felvidék

Iskolánk ez évben május 25. és 28. között bekapcsolódott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul pályázati programba, így 45 7. évfolyamos tanuló és 5 kísérőtanár látogatott el Nyugat-Felvidékre.
Diákok és tanárok együtt készültünk a felkeresendő látnivalókból, így magyar, történelem, földrajz és hittan órákon kiselőadások és feladatok hangzottak el, illetve ajándékokat készítettünk.
A program keretében jártunk Pozsonyban, Nagyszombaton, Garamszentbenedeken, Léván, bányavárosokban, meghódítottuk Dévény, Beckó, Trencsén várát, és megcsodálhattuk a gyönyörű bajmóci várkastélyt.
A legfelemelőbb érzés az volt, amikor a galántai magyar iskolában szeretetteljes légkör és énekszó fogadott bennünket, a közös éneklés után elültettük az összetartozás fáját.
Az itthon maradt iskolatársakkal egy témanapon osztottuk meg élményeinket, játékos feladatokkal, rajzkiállítással, énekkel és tánccal. Hálás szívvel gondolunk erre a felejthetetlen kirándulásra.

 

Páter Bárkányi János Katolikus Iskola
7. évfolyamos diákjai és kísérőtanáraik