2023. augusztus

A 2023/2024-es tanév indulásával kapcsolatos információk:

Iskolanyitogató leendő elsősöknek!

Kedves Szülők!

Az iskolanyitogatóra a leendő elsős gyermekeknek nem kell ünneplő öltözetben jönni, mert egy vidám, játékos délelőttel várják őket a tanító nénik.

Javítóvizsga ideje:

2023. augusztus 28. (hétfő) 10:00
Helye: a Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola épülete (Szécsény, Magyar u. 15.)
Kérjük az érintett tanulókat, hogy 9:45-re érkezzenek az iskolába ünneplő öltözékben, és a bizonyítványt hozzák magukkal.
A javító vizsga előtt 2023. augusztus 23-án  (szerdán) konzultációra lesz lehetőség, melyet kérjük , hogy előzetesen egyeztessenek a konzultációt szervező pedagógussal.

Tanévnyitó

A Veni Sancte tanévnyitó szentmise és a tanévnyitó ünnepség az első tanítási napon, azaz szeptember 1-jén, pénteken a templomban lesz tagozatonként (gimnázium, általános iskola). Kérjük, hogy a tanulók ezen a napon ünneplő öltözetben jöjjenek az iskolába. Kivétel az első évfolyamos tanulók!

Az első évfolyamosok tanévnyitóját 2023. augusztus 31-én, csütörtökön az Iskolanyitogató keretében tartjuk meg.

Szeretettel várjuk az első évfolyamos szülőket rendezvényünkre!


Tankönyvosztás rendje 

Az idei tanévben is minden tanuló (1-12. évfolyamon) térítésmentesen jogosult a tankönyvekre.

Augusztusban nem szervezünk tankönyvosztást. Minden tanuló az első tanítási napon, azaz 2023. szeptember 1-jén, pénteken kapja meg tankönyvcsomagját.

Kivétel ez alól az 1. évfolyam, mert a szülők az Iskolanyitogató program (2023. 08. 31. csütörtök) keretében vehetik át a tankönyveket.

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. péntek

Ezen a napon valamennyi tagozaton (alsó, felső, gimnázium) 5 tanórát tartunk, ezért a tanulók 12:30 órakor mennek haza az iskolából. Étkezést az alsó tagozatos gyermekek részére biztosítunk.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat, mert az esetleges változások is itt kerülnek megosztásra.

Iskolavezetés

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Nyári irodai ügyeletet hétfőnként 8-12 óráig tartunk.

Iskolavezetés

Iskolanyitogató

Szülői értekezlet

Meghívó

 

Pályázati felhívás büfé üzemeltetésére

Álláshirdetés

A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium- (cím:3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.) Pedagógus munkatársat keres- matematika-fizika-informatika szakost, bármely szakpárral.

Az intézmény általános iskola és gimnáziumi intézményegységébe keresünk pedagógus munkatársat, aki kreatív és kezdeményező, szeret csapatban dolgozni, felelősséget vállal munkájára, kellő rugalmassággal, kommunikációs rátermettséggel és önfejlődési vággyal rendelkezik.

A jogviszony típusa:

Határozatlan idejű MT hatálya alá tartozó munkaviszony pedagógus munkakörben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • Kiváló szintű rugalmasság, elkötelezettség, empátia,tolerancia,szakmai együttműködés,

Pályázati feltételek:

 • az Nkt.66.§ (1) bekezdésének b) c) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • matematika-fizika-informatika szakos egyetemi szintű végzettség bármely szakpárral.

Amit nyújtunk:

 • katolikus szemléletű munkatársi közösség
 • gyermekközpontú, szakmai igényességet, korszerű pedagógiai szemléletet nyújtó pedagógiai program
 • XXI. századnak megfelelő oktatási környezet
 • folyamatos szakmai fejlődés támogatása
 • pedagógus besorolásnak megfelelő bérezés
 • jubileumi jutalomra jogosító idők beszámítás-35 éves jubileumi jutalom is!
 • évi legalább egy alkalommal történő jutalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai önéletrajza;
 • Pályázati feltétel igazolására szolgáló iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;
 • az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:

2023.július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Jelentkezni lehet a +3632370-951-s telefonszámon vagy a barkanyisuli@gmail.com email címen, vagy Szenográdi Tamás igazgatónál személyesen.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. augusztus 9.