Küldetésnyilatkozat

Kedves Érdeklődők, Tisztelt Szülők, Pedagógusok, Kedves Diákok!

2013 szeptemberében Szécsényben egy teljesen új intézmény, a Váci Egyházmegye fenntartásában működő Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kezdte meg munkáját.

Fő célkitűzéseinket, küldetésünket a hit–tudás szókapcsolatban, illetve a közösség–öröm–felelősség kifejezésekben igyekszünk röviden összefoglalni.

Hit és tudás

Keresztény emberként a hit és a tudás összetartoznak számunkra. Hisszük, hogy életünk egy gyönyörű isteni terv része. Tudjuk, hogy megismerésünk töredékes, mindnyájan az Élet egy-egy részletét látjuk, éljük csupán, és hisszük, hogy ezek a részletek csak akkor kerülnek helyükre, és akkor kapnak értelmet, ha megtanuljuk látni az Egészet, a Teljességet, akit mi Istennek mondunk. Tudjuk, hogy ma sok ember számos bajának az a legfőbb oka, hogy nincs világszemlélete, világnézete, hite, ami gondolatait vezetné, és aminek alapján életét a maga egészében láthatná. Tapasztaljuk, hogy milyen sokat számít, ha valakinek az életében megvan az iránymutatás, a viszonyítási pont, és tudjuk, hogy sok szülő szándéka, hogy gyermekét ehhez a biztos fogódzóhoz – az istenhithez – irányítsa, mi pedig szeretnénk ebben segítséget nyújtani nekik.

Hisszük és tudjuk, hogy nevelési-oktatási intézményünkben keresztény lelkülettel, nagy odafigye­léssel, magas szintű szakmai munkával kiemelkedő eredményeket érhetünk el, annak ellenére, hogy a társadalom erkölcsi és gazdasági válságban van, s az oktatási intézmények és a családok is nehezen birkóznak meg környezetük negatív hatásaival.

Közösség – öröm – felelősség

Tartós, igazi eredményeket, kiegyensúlyozott, harmonikus életvitelt nem lehet egymás ellenében, egyéni karriert hajszolva megteremteni. Intézményünkben nagy hangsúlyt kap a közösségi életre nevelés, az egymásra való odafigyelés, a gyengébbek, lemaradók segítése.

A lélek, a szellem és a test harmóniáját szem előtt tartva a Nemzeti Alaptanterv követelményein túl nagy hangsúlyt fektetünk a hitoktatás mellett a művészeti nevelésre és a sportra is. Minden diákunk számára biztosítjuk a részvétel lehetőségét zenei, képzőművészeti és színjátszó köri csoportokban, sportkörökben. Fontosnak tartjuk a szülőföldhöz, a lakóhelyhez való kötődés erősítését, ezért Szécsény városának és a környező településeknek az életét iskolai keretek között ismertetjük meg tanulóinkkal. Szervesen részt kívánunk venni a város és környéke kulturális-, sport- és turisztikai programjainak előmozdításában, de ennél tágabb kitekintést is nyújtunk. Hazánk távolabbi tájaira is szervezünk kirándulásokat, zarándoklatot, s abban is segíteni kívánjuk diákjainkat, hogy külföldi tanulmányutakra mehessenek, idegen nyelveket gyakorolhassanak.

Pedagógiai programunk kapcsolódik a környezethez, a gazdálkodáshoz, a kétkezi tevékenységekhez, alkotáshoz, önfenntartáshoz. A gyermekekben erősíteni kívánjuk a természeti környezet iránti tiszteletet, vonzalmat, felelősséget. Létrehoznadó iskolakertünkben a gyakorlatban ismerkedhetnek majd a növények fejlődésével, termesztésével, az iskolában kialakítandó terráriumban és falusi gazdaságokban közelről szemlélhetik az állatok viselkedését, s részt vehetnek gondozásukban. Rászoktatjuk őket, hogy az iskolában (és lehetőleg otthon is) tudatos, környezetbarát módon gazdálkodjanak, ügyeljenek az anyag és energiatakarékosságra, a hulladék megfelelő kezelésére.

A szülőkkel való hatékony együttműködésre, rendszeres kapcsolattartásra törekszünk. Bizonyos iskolai és egyházi programjainkba a családokat is be kívánjuk vonni.

Szécsényi Harangok című plébániai hírlevél 2013/1. számában (február 17-én) megjelent, most alakuló iskolánkról tájékoztató cikk letölthető:
Az újság fejléce (jpg), a cikk első része (jpg), a cikk vége (jpg), a teljes újság (pdf), a cikk szövege (doc)