Álláshirdetés

Álláshirdetés alapadatai

 • Intézmény/tagintézmény megnevezése: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
 • Intézményi iktatószám: 00579/0003/00189/2024
 • Intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 2013-ban alakult, egyházi fenntartású többcélú intézmény. A városi és környékbeli egyházközségek közösségeinek gyermekei számára biztosítjuk a vallásos nevelést, általános és gimnáziumi oktatást.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
 • FEOR besorolás: 2431 Általános iskolai tanár, tanít.
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
 • Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
 • Betöltendő állás vezető beosztású-e? nem
 • Betöltendő állás időtartama: Határozott 1 évre, teljes munkaidő
 • Munkaidő: heti 40 óra
 • Munkavégzés helye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.
 • Állás betöltésének tervezett időpontja: 2024.08.21.
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vonatkozó jogszabályok, az intézményi dokumentumok, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint matematika szaknak megfelelő órák megtartása, valamint a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15. Általános Iskolai intézményegység.

Pályázati feltételek

 • Elvárt vezetői tapasztalat (év): 0
 • Elvárt szakmai tapasztalat (év): 0
 • Egyéb pályázati feltétel (pl szakirány, nyeltudás stb.):-
 • Járművezetői engedély kategória (ha relevéns):-
 • Elvárt végzettség megnevezése, szintje: 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, matematika – bármely szakos tanár
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
 • Elvárt idegen nyelvtudás megnevezése, szintje, típusa (A,B,C)

Elbírálási előnyök

 • Egyéb végzettség:
 • Plusz nyelvismeret
 • Egyéb előnyök
 • Keresztény hitéleti szempontoknak való megfelelés
 • Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Probléma-megoldó készség (alap)
  Kommunikációs készség (alap)
  Konfliktus-kezelés (alap)
  Érzelmi intelligencia (alap)
  Kitartás (egyéb)
  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)(egyéb)

Igazolások, határidők

 • Benyújtandó dokumentumok
  Adatkezelési nyilatkozat
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Pályázat benyújtásának határideje:2024.06.15.
 • Pályázat elbírálásának módja: A beküldött adatok alapján kiválasztottak személyes meghallgatásával.
 • Pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30.
 • Pályázati kiírás további közzétételének helye: egyhaziallasok.hu, barkanyisuli.hu
 • Egyéb lényeges információ szövegesen:  Intézményünkről tájékozódhat az intézmény honlapján
 • Pályázattal kapcsolatos intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége.
  Szenográdi Tamás főigazgató
  Tel.szám: 06/32/370-951
  email:barkanyisuli@gmail.com

 

 

 

 

Álláshirdetés alapadatai

 • Intézmény/tagintézmény megnevezése: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
 • Intézményi iktatószám: 00453/0003/00163/2024
 • Intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 2013-ban alakult, egyházi fenntartású többcélú intézmény. A városi és környékbeli egyházközségek közösségeinek gyermekei számára biztosítjuk a vallásos nevelést.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
 • FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus.
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
 • Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
 • Betöltendő állás vezető beosztású-e? nem
 • Betöltendő állás időtartama: Határozott 1 évre, teljes munkaidő
 • Munkaidő: heti 40 óra
 • Munkavégzés helye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.
 • Állás betöltésének tervezett időpontja: 2024.08.21.
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodás korú gyermekek nevelése, oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

Pályázati feltételek

 • Elvárt vezetői tapasztalat (év): 0
 • Elvárt szakmai tapasztalat (év): 0
 • Egyéb pályázati feltétel (pl szakirány, nyeltudás stb.):-
 • Járművezetői engedély kategória (ha relevéns):-
 • Elvárt végzettség megnevezése, szintje: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Felsőfokú óvodapedagógus
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Elvárt idegen nyelvtudás megnevezése, szintje, típusa (A,B,C)

Elbírálási előnyök

 • Egyéb végzettség:
 • Plusz nyelvismeret
 • Egyéb előnyök
 • Keresztény hitéleti szempontoknak való megfelelés
 • Előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Probléma-megoldó készség (alap)

Kommunikációs készség (alap)

Konfliktus-kezelés (alap)

Érzelmi intelligencia (alap)

Kitartás (egyéb)

Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)(egyéb)

Igazolások, határidők

 • Benyújtandó dokumentumok

Adatkezelési nyilatkozat

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

 • Pályázat benyújtásának határideje:2024.06.15.
 • Pályázat elbírálásának módja: A beküldött adatok alapján kiválasztottak személyes meghallgatásával.
 • Pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30.
 • Pályázati kiírás további közzétételének helye: egyhaziallasok.hu, barkanyisuli.hu
 • Egyéb lényeges információ szövegesen:  Intézményünkről tájékozódhat az intézmény honlapján
 • Pályázattal kapcsolatos intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége.

Rigóné Lehoczki Bernadett

Tel.szám: 06/30/7796098

email: ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu

 

Általános tudnivalók

Pályázati feltétel minden munkakörben:
– a meghirdetett munkakör betöltéséhez jogszabályilag előírt végzettség
– büntetlen előélet
– a Katolikus Egyház közoktatási dolgozói számára készített etikai kódex elfogadása és betartása (letölthető: https://www.katped.hu/sites/default/files/etika.doc)

– keresztény közösségben végzett rendszeres tevékenység, szerepvállalás előnyt jelent

A pályázat részeként beküldendő:
– fényképes szakmai önéletrajz a végzettségek, munkahelyek, munkakörök, eredmények felsorolásával
– motivációs levél a szakmai elképzelések részletezésével
– a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata (ha van előírt végzettség)
(erkölcsi bizonyítványt a pályázathoz nem kell benyújtani, csak sikeres pályázat esetén a döntést követően)

A pályázatokat a munkakörnek megfelelő tárgy megjelöléssel elektronikusan kell beküldeni a barkanyisuli@gmail.com címre, ahonnan a beérkezésről visszaigazolást küldünk. Ugyanezen a címen kérhető további információ Szenográdi Tamástól, az iskola igazgatójától.

Elképzelhető, hogy bizonyos meghirdetett munkakörökre részfoglalkoztatású vagy óraadó pedagógust alkalmazunk.

Bérezés: az egyházi intézmények dolgozói nem közalkalmazottak, de a köznevelési illetve az azt váltó közoktatási törvény szerint fizetési besorolásuk az állami alkalmazottakkal egyező. A lehetőség szerint igyekszünk minden egyéb juttatást is biztosítani, ami a közalkalmazottakat megilleti.

Pályázataik elkészítéséhez sok sikert kívánunk.