Általános Iskola eseményei

Ismeretterjesztő koncertek a Bárkányiban

Idén tavasszal ismét vendégünk volt a Vissi d’Arte Művészeti Együttes. Lévárdi Beáta, Varga Ivett, Kiss Gabriella és Jambrik Zsolt csapata ezúttal is három ismeretterjesztő koncerttel készült diákjaink számára.

A 7. osztályosok a romantika korszakának gazdag zenei világából kaptak ízelítőt. Három évfordulós zeneszerző, Chopin, Smetana és Dvořák művészetében követhették nyomon a nemzeti jegyek megjelenését. Az ötödikesek Palestrina, Lassus és kortársaik munkásságán keresztül a reneszánsz zene világában barangolhattak. Megismerhették a korabeli hangszereket, táncokat, illetve a különböző vokális műfajokat és szerkesztésmódokat. Ebben a tanévben az alsó tagozat is bekapcsolódott a koncertsorozatba: a 4. évfolyam tanulói népdalfeldolgozásokat hallhattak három XX. századi zeneszerző-zenepedagógus „tollából”. Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet és Daróci Bárdos Tamás művei lelkes hallgatóságra találtak a gyerekek körében.

KÉPGALÉRIA

Tanulóink remek közönségnek bizonyultak, aktív részvételük tette igazán eredményessé és élményszerűvé a rendhagyó énekórákat.

A Madarak és fák napja a Bárkányiban

2024. május 10-én pénteken arra kértük a gyerekeket, hogy  citromsárga pólóba jöjjenek az iskolába. Az osztályokat pedig arra buzdítottuk, hogy készítsenek egy közös osztályképet osztályfőnökeikkel együtt egy fával a háttérben.

 

KÉPGALÉRIA

Emellett egyéni felhívásunk is volt az iskolások számára, madárrajzot (A4-es méretben, név, osztály, a madár megnevezése) lehetett készíteniük, amire számos alsós és felsős diák rajzolta vagy festette meg kedvenc madarát. A képekből Bagóné Zsuzsa néni az álalános iskolában kiállítást készített, ami megtekinthető a tanév végéig.

Köszönjük a munkátokat gyerekek!

Golyánné Juhász Edina

Anyák napi Mária Köszöntő

„Május hónap legszebb napja, Anyák napja van ma,

Május hónap királynőjét köszöntse ez ima.

Királynő vagy szép Mária s nekünk édesanyánk,

Szívünk igaz szeretetét mondja feléd imánk.”

        Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az Édesanyákat ünnepeljük.

Intézményünkben is számos anyukát ünneplünk, és mint minden évben, most sem feledkeztünk meg erről a mindenki számára fontos napról. A Páter Bárkányi János Katolikus Iskola tanulói között kedves hagyománnyá vált, hogy az ünnepet követő kedd esti mise után köszöntik az Édesanyákat. Idén az áldozás utáni imát Lévai Rebeka, ötödik évfolyamos tanuló olvasta fel, melyben szép párhuzamot vont a gyermekükre csillogó szemmel néző édesanyák és Istenünk ránk tekintő atyai szeme között. „Ahogyan egy anya hosszan tűrő, jóságos szeretetével néz gyermekére, Isten is hasonlóképpen szeret minket, a gyermekeit.”

Az áldás után a Kicsinyek Kórusa Bobály Csaba gitárkíséretével csengő hangú köszöntő énekekkel ünnepelte az Édesanyákat. Az ifjú énekesek hangja még szebben szólt a szívükben lévő szeretet érzésétől, hiszen az Édesanya az ő életükben különlegesen nagy helyet tölt be.

Kalmár Eszter felső tagozatos tanuló imádsága következett ezek után, melyben kérte az Urat, hogy minden Édesanya képes legyen összetartani a családot, akiknek jelenléte és gondoskodása nélkül elképzelhetetlen gyermekeink élete. Az anyukák és nagymamák meghatódva hallgatták végig az ezt követő ünnepi dalcsokrot. Versek következtek, melyeket Horváth Zsuzsanna tanító néni tanítványai szavaltak el. A záróének elhangzása után minden tanuló egy kézzel készített apró ajándékkal kedveskedett az Édesanyáknak, Nagymamáknak, kik meghatódva hallgatták végig a szerény műsort, melynek méltó helyszínéül szolgált a Szécsényi Ferences templom.

Végezetül szeretnénk megköszönni az előkészítő munkálatokat Sántáné Udvardy Erika tanárnőnek, aki az ünnepi köszöntő forgatókönyvét, egyeztetését és szervezését vállalta magára, hogy ezzel is segítse az ünnepi hangulat kiteljesedését.

Zsirosová Silvia tanító néni

Fenntarthatósági témahét

Idén április utolsó hetében öt izgalmas környezettudatos témában tartottuk meg a fenntarthatósági témahetet. A levegőt és annak élővilágát, a szabadidő környezettudatos eltöltését, az ún. körforgásos gazdaságot, a hulladékok kezelését és nem utolsó sorban a tudatos fogyasztást interaktív, játékos tevékenységekkel segítettük megismertetni, hogy a tanulók és mi, pedagógusok is elsajátítsuk a
környezettudatos gondolkodás művészetét.

KÉPGALÉRIA

A témahét egyik célja, hogy a tanulók szórakoztató, érdekes módon ismerkedjenek meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseivel, miközben megtanulnak felelősségteljes és tudatos döntéseket hozni. Úgy gondolom, hogy ez közösen sikerült.

A REÁL munkaközösség tagjai

Újrahasznosítás

A Föld napja alkalmából, az újrahasznosítás jegyében a felső tagozatos tanulók készítettek ajándék-, dísz- vagy használati tárgyakat, már meglevő, de nem használt anyagokat felhasználva. A következő tanulók hoztak jobbnál jobb dolgokat (társasjátékot, képkeretet, fènyképtartót …).:

  • Mede Viktória 6.b
  • Strehó Péter 5.a
  • Horváth Fanni 5.b
  • Molnár Márk 5.b
  • Tajti Alexandra 5.b

KÉPGALÉRIA

Az iskola diákjai egy héten keresztül megtekinthették, illetve ki is próbálhatták az elkészült játékokat.

Köszönjük az alkotásokat!

Golyánné Juhász Edina

Kerékpártúra 2024.

Magyargéc Község Önkormányzata 2014-ben önerőből állíttatta a Kerek hegy tetején a Kettős keresztet. Iskolánk diákönkormányzata, Borda Tamás és Kiss Zoltán tanárurak vezetésével elhatározta, hogy a 10 éves évforduló alkalmából elkerékpározunk erre a gyönyörű helyre.

A stációkat, a kettős keresztet valamint a gyönyörű nógrádi panorámát megtekintve élvezetes péntek délutánban volt részünk. Kissé ugyan szeles volt az időjárás, de így is megküzdöttünk a terepviszonyokkal. Mindenki jól érezte magát és jól el is fáradtunk. Ahogy az egyik tanuló említette: ,,de legalább jól fogok aludni”.

Kiss Zoltán – DÖK patronáló tanár

Lelkinap az alsó tagozaton

Az iskola hagyományaihoz híven az idén is megtartottuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat az alsó tagozaton is. Fontos esemény ez számunkra. A gyermekek fogékonyak ebben a korban mindenre. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy úgy ismertessük meg velük Jézus szenvedéstörténetét, ami az ő „nyelvükön” van, megértik, hatással van rájuk, és erősíti az osztályközösségeket is.

Ezen a napon az aulában gyülekeztünk kicsik és nagyok, hogy megnézzük az Erika néni által rendezett, atyákkal, tanárokkal és diákokkal előadott gondolatébresztő színdarabot. Ez nem egy megszokott Passió volt. Ott fejeződött be, hogy döntenünk kellett, hogy Pilátus kit bocsásson szabadon Jézust vagy Barrabást. Mivel a gimnazisták közül néhányan arra biztatták a kicsiket, hogy Barrabást kiáltsanak és cukorkákkal le is fizették őket, ennek az lett a következménye, hogy elég hangosra sikerült a Barrabás. Talán ennek a jelentőségét a nagyobbak jobban megérezték. Én most néhány mondatban az alsó tagozatos lelkinapról szeretnék beszámolni önöknek.

Mivel egy 7 éves és 10 éves gyermek között is különbséget kell tenni, így az alsó tagozaton belül is különböző feladatokkal készültünk számukra. Az első évfolyam a tanítónénik vezetésével megnéztek egy nekik szóló bábfilmet, aminek segítségével próbálták megértetni, feldolgozni ezt a számukra nem is olyan könnyű eseményt, de emellett ide illő játékokkal, színezőkkel tették érdekesebbé számukra ezt a délelőttöt.

Második évfolyamon szintén megnéztük a bábfilmet Jézus szenvedésének történetéről, majd beszélgettünk róla. Mind a két osztályban 7-7 csapatot alkottunk. A tanulók kaptak egy-egy keresztúti stációt, amit kiszíneztek. Az elkészült rajzokkal kimentünk az udvarra egy nagy kört alkottunk az elkészített kis oltár köré. Úgy jelenítettük meg a keresztutat, hogy a csapatok sorban egymás után a kis oltárunkra helyezték a nagyon szépen kiszínezett stációkat, miközben a többiek énekeltek.  A tanító nénik néhány rövid, gyerekeknek szóló gondolatokkal mélyítették el a képen látható eseményeket. Jó érzés volt együtt lenni, imádkozni!

A 3. és 4. évfolyam végig járta Jézus életének legfontosabb eseményeit a Várkertben, illetve a ferences atyák kertjében kialakított állomásokon. Itt tanítóik, pedagógusok várták őket egy-egy történettel, feladattal. Az osztályokat osztályfőnökeik kisérték 10 perces időeltolódásokkal. A tanulók tevékenyen vettek részt mind a 11 állomáson Az állomások a következők voltak: 1.Jézus születése, Názáreti évek; 2. Megkeresztelkedés; 3.Tanítványok meghívása; 4.Hegyi beszéd; 5.Keressétek Isten országát; 6.Jerikói út; 7.Utolsó vacsora; 8.Pilátus; 9.Szenvedés-Keresztút; 10.Golgota; 11. Üres sír.

 

Minden korosztály elmélyülhetett Jézus szenvedésének történetében, átérezhette Megváltónk végtelen szeretetét irántunk. Nem tudhatjuk kinél mi talált be a szív mélyébe, de az biztos, ha csak pillanatokra is megérintette őket az a végtelen fájdalom és szeretet amit Jézus átélt érettünk emberként itt a földön.

Horváth Zsuzsanna
hitoktató

Víz világnapja a Bárkányi suliban

Március 22. a Víz világnapja, melyről világszerte színes programokkal emlékeznek meg. A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium is minden évben csatlakozik ehhez a fontos eseményhez.

Intézményünkben minden hetet Lelki percekkel nyitunk meg – ahol az egész iskola közössége összegyűlik -, ennek keretében hirdettük meg a víz világnapjához kapcsolódó felhívásunkat.
A gyerekek a hét folyamán érdekességeket tudhattak meg a vízhez kapcsolódva, mesék oktatóvideók, kísérletek, feladatlapok, színezők, stb. formájában életkori sajátosságaiknak megfelelően. Kértük a tanulókat, hogy pénteken (március 22-én) mindnyájan kék ruhában érkezzenek az iskolába.
Minden alsós évfolyam előzetes feladata volt, hogy különböző méretű vízcsepp formájú rajzokban jelenítsék meg a víz jelentőségét, hasznát, felhasználási módjait. Az első és második évfolyamos diákok által készített rajzok az iskola épületében a faliújságra kerültek, ahol szünetekben nézegethették és kereshették alkotásaikat. A harmadik és negyedik osztályosok rajzait az iskola Magyar útra néző kerítésére rögzítettük. A kerítésre kihelyezett rajzokat az arra járók is szívesen nézegették. Minden évfolyam gyönyörű, igényes alkotásokat készített, melyeken minden vízzel kapcsolatos fontos dolog megjelent.

Csütörtökön a 3. b osztályosok az iskola elé kihelyezett, földel megtöltött gumikerekekbe virágokat ültettek az újrahasznosítás jegyében.

 

Pénteken minden diák kékben érkezett, mint megannyi kis vízcsepp. Ezen a napon – az alsó tagozaton – minden tanórában megjelent valamilyen formában a víz. Az udvart vizes témájú krétarajzok borították, melyekben a gyerekek játszhattak és tanítóik segítségével fotózkodhattak. Valamint egy akadálypálya teljesítésével átkelhettek a „Béka tavon”. A kisebbek nagy lelkesedéssel egészítették ki és színezték a rajzokat, valamint ők is szívesen rajzoltak ugróiskolákat és egyéb feladatokat.

KÉPGALÉRIA

A nap zárásaként délután két órakor felcsendült a hét mottója: Tamás Éva Kell a víz című dala, melyre minden alsós osztály levonult az udvarra. Itt Végh Izabella tanító néni néhány fontos érdekességre hívta fel a tanulók figyelmét és kiemelte milyen fontos, hogy takarékoskodjunk és óvjuk folyékony kincsünket. Ezt követően vidám zenére 3 nagy labdával megkezdődhetett a játék. A diákok képzeletbeli tavat alkottak, ahol a „vízen úsztak a labdák” vagyis a magasban kellett tartani őket, nem eshettek le a földre. Öröm volt hallani a boldog gyermekkacajt, sikeres volt a hullámzás. A napot egy közös fotózással zártuk, a 3-4. évfolyamosok a víz vegyjelét H2O, az 1-2. évfolyam tanulói pedig két vízcsepp formát alakítottak ki. Ezután minden alsós osztály szabadon játszhatott.

A tanulók sok új információt és tudást szerezhettek játékos formában a vízről.
Reméljük kellemes emlék marad ez a nap minden gyermek számára.

Gécziné Ludányi Bernadett
tanító néni

Talpra magyar!

Iskolánk hagyományához híven a 6. évfolyam diákjaival készítettük el a március 15-ei műsort.

A gyerekek sokat hallottak és olvastak már erről a nagy napról, most ezeket egészítettük ki korabeli napló- és versrészletekkel, festményekből álló vetítésekkel, illetve a kiskórus gyönyörű énekével.

 

Petőfi, Jókai, Vasvári alakját idéztük fel, nem hiányzott a Nemzeti dal és a 12 pont sem.

 

Képzeletben mi is ott voltunk a Pilvax kávéházban, majd a Landerer és Heckenast nyomdájánál, s feltűztük a nemzeti színű kokárdát is.

KÉPGALÉRIA

Felemelő érzés volt! Köszönjük Zsíros Szilvi néni kórusvezetőnek, tanítványainknak, különösen a főbb szerepeket játszó diákoknak a lelkes és kitartó munkát.

Kissné Csépe Éva és Urbányi Tamás osztályfőnökök

Gergelyjárás

„Ti is azonképpen
Jertek el csak szépen
Iskolánkba!
Jó tanítónk vagyon,
Kit Isten megáldjon
Ki minket vár…”

          Ezzel a szép népdallal fogadták az elsős tanulók az iskolába látogató leendő elsős gyermekeket. A Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola alsó tagozatán idén is, hasonlóan a tavalyihoz egy régi hagyományt elevenítettünk fel: a Gergelyjárást. Az iskolába készülő katolikus óvoda nagycsoportosait az első és negyedik osztályos tanulók és pedagógusaik várták az első iskolai találkozásra. Hogy könnyebbé tegyük az iskola megismerését, elfogadását, ezért kezdtük el évekkel ezelőtt e programunkat nagycsoportos korú óvodások, alsós iskolások, óvodapedagógusok, tanító nénik, és az Intézményvezetés együttműködésével.

A látogatást megelőzően az elsős és a negyedikes tanulók már izgatottan várták, vajon kik lesznek azok az aranyos nebulók, akik szeptemberben érkeznek az iskola falai közé. Idősebb alsósaink szeretettel készítették apró ajándékaikat a kisebbek részére, kis elsős tanulóink pedig izgatottan találgatták, vajon melyik ovis társuk ül be melléjük az iskolapadba a nagy napon. Közben megfogalmazták régi közös élményeiket, valamint azt, hogy a nagycsoportos korú gyermekek számára az iskolai élet gyakran megfoghatatlan. Nem tudják elképzelni, mi fog ott történni, milyen is az iskola. Tartanak minden újtól, ismeretlentől. Úgy gondoltuk, elengedhetetlen az ovisok fogadásakor az érzelmi ráhangolódás, ezért sokat beszélgettünk velük a témáról, hogy kíváncsiságukat és empátiájukat felkeltsük.

 

Célunk az iskola, a tanító nénik megismertetése, pozitív hatások megtapasztalása, az iskolával, tanító nénikkel való ismerkedés kapcsán megkönnyíteni az óvodából iskolába való átmenetet.

Helyszínül az első osztályos tantermek, az iskola központi részei, valamint a tornaterem és az aula volt.

 

A látogatás elején az ovisok először az első osztályosok termeibe tértek be, ahol örömmel üdvözölték egymást, hiszen az óvodai barátságok még nem is olyan régen köttettek. Itt a padokba beülve interaktív mese, dalok, mondókák segítségével oldottuk a hangulatot, valamint kipróbálhatták a digitális táblát a „varázstoll” segítségével. Pihenésképpen közösen elköltötték finom kakaós csigájukat és üdítőjüket tízóraira.

Ezután rövid séta és ismerkedés következett, majd a negyedikes tanulók a tornateremben és az aulában már izgatottan várták a kíváncsi nagycsoportosokat, hogy vidám akadályversennyel, fotók nézegetésével, majd közös daltanulással folytassák a délelőtti ismerkedést.

 

Mi, tanító nénik fontosnak tartjuk, hogy a tanulási folyamatot, amelyben aktívan vesznek majd részt leendő tanítványaink, öröm hassa át. Tudjuk, hogy abban a helyzetben, amelyben nem érzi jól magát a gyermek: türelmetlenek vele szemben, javítgatják, leintik, gátolják a szabad tájékozódásban – elmegy a tanulási kedve.

Hisszük, hogy az ismerkedés, az együttes tevékenység meggyőzi őket arról, hogy a dolgok értük történnek, megérzik azt, hogy befogadják őket – így könnyebben megbarátkoznak a körülményekkel is. Öröm volt látni, hogy az elsős kisfiúk milyen nagy kedvességgel és érzékenységgel fordultak pici társaik felé, a lányok pedig óvó szeretettel, anyáskodva terelgették az apróbb nebulókat az óriási interaktív tábla felé, hogy a nekik készített feladatokat közösen megoldják, majd  az iskola épületében elkísérték őket a további helyszínekre.

 

Eme alkalom során úgy gondoljuk, fejlődtek a gyermekek szociális képességeik: az érzelmek, a motivációk, az együttes tevékenységek megélésével. Bátran kértek segítséget a nagyoktól, ők pedig szívesen, lelkesen, felelősségteljesen segítettek a rászorulóknak.

Fontosnak tartjuk, hogy a látogatás élményként valósuljon meg a gyermekek óvodai életében. Sok új ismerethez, élményhez jutottak az ovisok, miközben erősödtek az egymás közötti érzelmek, új ismeretségek születtek. A folytatás nemsokára közeledik: a tanító nénik is ellátogatnak még tavasszal az óvodába, hogy ismerkedjenek, együtt játszanak a gyermekekkel. Olyan tapasztalatokat szerzünk mi, pedagógusok ilyenkor, amelyet máshol nem lehet megélni. A gyermekek sem félve mennek majd iskolába, mert tudják, hogy várják őket. Az óvodában megtapasztalt szabadság, a közös élmények elraktározása, az ügyesedés, az együttélés szabályainak megalapozása, a beszédkészség, bátorság, önbizalom erősödése olyan értékek, amelyekre a gyermekközpontú iskola alapozhat. Az eredményesség természetesen függ a tanító nénik és a szülők együttműködési készségétől, melyet örömmel kamatoztathatunk a tanévnyitó előtti „Iskolanyitogató” programunkon.

Várjuk tehát sok szeretettel a leendő első osztályos tanulókat, s bízunk benne, hogy e hagyománnyal sikerül gördülékenyebbé tenni az óvoda és az iskola közötti átmenetet.

Zsirosová Silvia tanító néni

„Beszél majd az utókor… kiről? Doktor  Bubóról!”

És ez így igaz! Mindenki kívülről fújja ezt a humoros verssort és ismeri a szórakozott, bölcs mondásairól híres bagoly doktort. Szenvedő pácienseit félrekezelve, a nap végére, mindig valami velős következtetésre jut.

   Dr. Bubó rendel!  Március 11-én a közkedvelt bagolydoki megnyitotta rendelőjét Szécsényben is az alsó tagozatos gyermekek nagy örömére. A Madách színház művészeinek interaktív előadása magával ragadott mindenkit. A gyógyír, móka és kacagás volt. A vidám gyereksereg szívesen kapcsolódott be a doktorhoz forduló beteg állatok gyógyításába. Együtt daloltunk és táncoltunk a mesékből jól ismert dallamokra, melynek segítségével az állatok újra egészségesek lettek. Tanulságként levonhatjuk, hogy minden bajra van megoldás: a jókedv és az összefogás.

 

Ismét részesei lehettünk egy remek előadásnak, mely nagyon jó élmény volt kicsinek és nagynak egyaránt.

Anita néni és Frida néni

Újra PÉNZ7

Az elmúlt évhez hasonlóan, ebben a tanévben is csatlakoztunk az országos PÉNZ7 témahéthez. A 6. és a 11. évfolyamos tanulóinkkal 2-2 matematika órán dolgoztuk fel az idei év témáját – „OKOSAN A HITELEKRŐL”.

 

A diákok csoportokat alakítva oldották meg az áruvásárlással kapcsolatos problémákat. A megoldások során nagyon sok új információt kaptak a gyerekek arról, hogy a valóságban milyen szempontokat kell mérlegelni a hitelfelvétel kapcsán; milyen buktatói lehetnek és milyen előnyökkel jár.

KÉPGALÉRIA

Az órák jó hangulatban teltek, mindenki aktívan részt vett a munkában.

JÖVŐRE FOLYTATJUK!

A matematika munkaközösség tagja

Farsang a Bárkányiban

„Jelmezt öltünk, síppal- dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.”

/Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő/

A gyerekek egyik legjobban várt programja minden évben a farsangi mulatság. Nem véletlen, hiszen ilyenkor kicsik és nagyok jelmezt öltenek és végre nem a tanulásé, hanem az önfeledt mulatásé a főszerep.

A délelőtt folyamán az alsó tagozaton tombolahúzással és zsákba macska nyereményekkel készültek a tanító nénik a gyerekek számára, majd kezdetét vette a közös tánc a tornateremben. Ezt követően, miután mindenki kifújta magát és magához vett némi frissítőt, felöltötték jelmezeiket, hogy a felvonuláson megcsodálhassák egymás szebbnél szebb, kreatívabbnál kreatívabb maskaráit. A harmadik és negyedik évfolyamos diákok és tanító nénik egy-egy apró produkcióval is készültek, hogy még színesebbé varázsolják ezt a napot.

A csoportos jelmezek között megcsodálhattunk különböző órákat, szerencsehozó kéményseprőket, táncoló hóembereket, gyönyörködhettünk a nappali/ éjszakai égboltban, élő, hús-vér Barbie babákban, szórakoztatott minket egy cirkuszi társulat és táncos lábú takarító nénik és az őket bosszantó pókok, piszkok. A csoportos produkciókért minden osztály megkapta jól megérdemelt jutalmát, gazdagítva ezzel játéktárukat.

 
 

Az egyéni jelmezesek között idén is sok kedves, színes jelmezzel találkoztunk, többek között Thomassal, a kis gőzmozdonnyal, a láthatatlan emberrel, pom-pom lánnyal, keresztes pókkal, vadásszal, rendőrnővel és az elmaradhatatlan szuperhősökkel, királylányokkal. A sok ötletes jelmezt látva elmondhatjuk, hogy nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, akik apró ajándékokkal jutalmazták a legkreatívabb ötleteket. Az ajándékokat és a szervezésben, lebonyolításban való segítséget ezúton is köszönjük a Szülői Szervezet tagjainak!

  

A télbúcsúztató délelőtt után az alsó tagozatos gyerekek színes, vidám élményekkel térhettek haza, ezzel átadva a terepet és a táncparkettet a felsőbb évesek számára.

Reméljük, mindenki jól érezte magát az idei Bárkányi farsangon! Köszönjük a tombola és zsákba macska ajándékok felajánlását, valamint a segítséget a jelmezek elkészítésében és a programunk megvalósításában!

Szvetlik Réka
tanító néni

MESE-HŐSÖK az alsó tagozaton

Intézményünk alsó tagozatos tanulói pedagógusaink segítségével egy hasznos és értékes gondolatokat közvetítő MESE-hősök elnevezésű programban részesei lehettek az elmúlt hetekben.

A MESE-hősök program középpontjában a stroke tüneteire való figyelemfelhívás áll, valamint annak tudatosítása, hogy ezen tünetek észlelése során a gyors cselekvés életet menthet.

 

A gyerekek napközis foglalkozás keretein belül, tanító nénik vezetésével, életkori sajátosságaikhoz igazítva ismerkedhettek meg a program tartalmával.

Az 5 héten át tartó, hetente 1 órában megvalósult foglalkozások jó hangulatban teltek. A gyerekek szívesen meséltek a nagyszüleikkel kapcsolatos élményeikről és örömmel oldották meg a MESE-hősök munkafüzet játékos feladatait hétről hétre.

Lukács Linda
tanító néni

„Nincs karácsony szeretet nélkül”

Iskolánk 2. évfolyamosai nagy izgalommal készültek az idei karácsonyi műsorra, mely a „Nincs karácsony szeretet nélkül” címet kapta. Műsorösszeállításunkban versrészletek, karácsonyi dalok és táncok szerepeltek. A dalokat a Kicsinyek kórusa előadásában hallhattuk.

Aulánk erre az alkalomra ünnepi díszbe öltözött. A hatalmas karácsonyfa díszei és a fehér, csillogó hópehely dekorációk megteremtették a műsorhoz illő meghitt és bensőséges környezetet és alaphangulatot.

 

Műsorunkat több ízben is előadtuk. Főpróbánkat a nagycsoportos óvodásaink tekinthették meg, akik őszinte gyermeki lelkesedéssel és szeretettel fogadták a Kisjézus születésének történetét. A szülők és meghívott vendégeink délután lehettek részesei ünnepi programunknak, ahol mind a fellépő gyermekek, mind szüleik maradandó élményben részesültek, s szívükben megszülethetett a karácsonyi csoda.

 

Utolsó tanítási napunk zárásaként pedig iskolánk teljes közösségét kalauzolhattuk végig a Kisjézus születésének történetén. Kicsik és nagyok csillogó szemmel, szívükben a várakozás örömével eltelve élték át az előadás pillanatait.

Reméljük, hogy műsorunkkal, a gyermekek tolmácsolásában valóban sikerült bebizonyítani azt, hogy nincs karácsony szeretet nélkül.

 A 2. évfolyamon tanítók

Adventi lelki nap az általános iskolában

Iskolánkban az adventi időszak alatt többféle módon próbáljuk segíteni a tanulóinkat az Ünnepre való készületben, igyekszünk ráirányítani a figyelmüket a Karácsony igazi tartalmára. Ennek egyik igen fontos eseménye minden évben a lelki nap, melyet december 21-én tartottunk, melyet Jób testvér indító gondolataival kezdtünk. Idén a Messiásról szóló ígéretekre és ennek beteljesedésére irányítottuk tanulóink figyelmét.

 

A délelőtt célja az volt, hogy a gyermekek a prófétákon tevékenységén és Keresztelő Szent János személyén keresztül fedezzék fel a tartalmas várakozás, és a készület örömét.  Mindezt kérdésekkel, egyéni és csoportos játékos feladatokkal, és ezek megbeszélésével segítettük. A délelőtt lezárásaként lehetőséget adtunk a gyermekeknek, hogy megfogalmazzák mi az ami gátolja, illetve segíti őket az ünnepre való készületükben.

A lelki napunkat a kicsinyek szívhez szóló, kedves karácsonyi műsora tette teljessé.

Sántáné Udvardy Erika
hitéleti  munkaközösségvezető

 

Karácsonyváró a Bárkányiban

Téli varázs

  „Legyen az ünnep csendes,
mint szíved dobbanása,
Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása,
És vidám, mint gyermek kacagása.”

   Ha a karácsony közeledik, és az adventi időszakba lépünk, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes, szép estét, a csillogó díszeket a fán, a meghitt együttlétet, az ajándékokat. A családdal, barátokkal együtt eltöltött felbecsülhetetlen, szeretetteljes időt.

Advent beköszöntével, iskolánk is karácsonyi díszbe öltözött. Hatalmas karácsonyfa lett aulánk központi dísze, majd szépen lassan, minden tanterem és közösségi tér is karácsonyi díszben pompázott a szorgos kezek által.

Alsós munkaközösségünk szerette volna ezt a meghitt időszakot még emlékezetesebbé tenni mind a gyermekek, mind a szülők és persze iskolánk dolgozói számára is.

   Szerettünk volna, az iskolánk előtti térre egy karácsonyi forgatagot, vásárt varázsolni. Téli varázs címmel, karácsonyváró programot szerveztünk.  A tanító nénik hatalmas lelkesedéssel fogtak össze, és munkadélután keretein belül készültek el, a szebbnél szebb karácsonyi ajándékok, díszek, hűtőmágnesek…stb. A szülők is szívesen segítettek, sok felajánlás, és kézzel készített ajándéktárgy gyarapította vásárunkat.

Iskolánk Bárkányi Galériájában kiállítást állítottunk össze, a gyerekek által hozott karácsonyi díszek, manók és hógömbök kavalkádjából.

 

Karácsonyváró programunkat a kicsinyek kórusa nyitotta meg, melyet a második évfolyam tanulói: Kanyó Emma, Fiola Patrícia és Berki Krisztofer, szívet melengető versmondása követett.

Szenográdi Tamás, iskolánk igazgatója is köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Paszkál testvért, hogy áldja meg iskolánk szabadtéri betlehemét. A meghitt hangulatot emelte az 1.b osztály Betlehemezése.


A műsort követően karácsonyi vásárra került sor az iskola előtt. Az adventi vásár bevételét az alsó tagozatos diákok tantermi játékainak bővítésére fordítjuk.

 

A jelenlévőket forró teával és zsíroskenyérrel kínáltuk, miközben karácsonyi dallamok csendültek fel.

Köszönjük szépen minden résztvevőnek, adományozónak, hogy szebbé és boldogabbá tehettük együtt, a bárkányis, alsós gyermekek karácsonyát! Bízunk benne, hogy hagyománnyá válhat a jövőben ez az új kezdeményezés.

Kicsinyek kórusa a városi 3. adventi gyertyagyútáson

 

Ovisok Luca napi műsora az elsősöknél

 

KÉPGALÉRIA

Szülői Szervezet Mikulása

December 6-án minden Bárkányis diákhoz megérkezett a Mikulás valamilyen meglepetéssel. Puttonyában sok-sok élményt hozott a gyermekek részére tagozatonként.

Az alsó tagozatos gyermekek a Pódium Színház tagjainak előadásában  „A Mikulás zsákja” című  interakív műsort tekintették meg és a kedves Mikulás csokoládéval is megajándékozta őket.

  

A felső tagozatosaknak ezen a délutánon Mikulás váró discot szerveztek a szülők az osztályfőnökök segítségével, melyhez pizza utalványt kaptak az osztályok.

A gimnazisták sem maradtak ki az ajándékozásból, mert a december 8-ai Mikulás After Partyhoz kapott támogatásból szervezték meg a közösségi összejövetelüket.

Köszönjük a Szülői Szervezet kedves meglepetését, anyagi támogatását, valamint az aktív tagoknak a szervezésben való közreműködést, segítségnyújtást.

1.      Adventi gyertyagyújtás

December 4-én meggyújtottuk az első gyertyát iskolánk adventi koszorúján.

 

2.      Adventi gyertyagyújtás

December 11-én meggyújtottuk a második gyertyát iskolánk adventi koszorúján.

 

3.      Adventi gyertyagyújtás

December 18-án meggyújtottuk a harmadik gyertyát iskolánk adventi koszorúján.

Mikulás-futás a Múzeumban

Iskolánk 3-4. évfolyamos tanulói december 05-én részt vehettek a Múzeum által szervezett, Smelkó István és Hasznosi Márk vezetésével lebonyolított Mikulás-futáson.

A gyerekek nagy izgalommal várták az eseményt, ahol találkozhattak az ősz, öreg Mikulással és vidám manóival. A múzeum udvarán került sor az eseményre, ahol miután a gyerekek felsorakoztak a Mikulás indította a versenyt. A tanulók örömmel vettek részt a játékos vetélkedőben, melynek jutalma minden résztvevő számára finom szaloncukor volt.

A verseny után minden tanuló felfrissülhetett egy kis teával, vajas vagy zsíros kenyérrel. A bátrabbak versekkel, dalokkal kedveskedtek a Mikulásnak, aki finom édességekkel jutalmazta Őket.

KÉPGALÉRIA

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat a hangulatos rendezvényen.

Reméljük, ha jók leszünk, jövőre is találkozhatunk a sportos Mikulással és kísérőivel.

Szécsény, 2023. december 11.

Kalmárné Lőrincz Viktória és Gécziné Ludányi Bernadett
tanító nénik

Harangjáték versünnep a Bárkányi Iskolában

Mindannyian tudjuk, hogy egy szép vers boldoggá tudja tenni az embert, megmelengetheti a lelkünket. „Harangjáték” versünnepünkön alsó tagozatosaink ilyen élményben részesítettek minket, felnőtteket és egymást, amikor 2023. november 30-án délután, huszonheten magyar költők verseit szavalták iskolánk könyvtárában.

Célunk elsősorban az volt, hogy jól érezzük magunkat, megajándékozzuk egymást, és mindenkinek köszönetet mondhassunk azért, hogy vállalkozott erre a szép, izgalmas, de sok felkészülést igénylő feladatra.

 

A kiemelkedően teljesítőket háromtagú zsűri választotta ki. Horváthné Varga Orsolya, iskolánk magyar, angol szakos tanára, Kosik Szilvia könyvtáros, magyar szakos tanár és Adamik Zsolt István hittan, magyar szakos tanár kilenc tanulót emelt ki, akik a Magyar Kultúra Napján, a városi rendezvényen képviselhetik iskolánkat.

Minden résztvevőnek és felkészítőnek gratulálunk, kívánjuk, hogy versszeretetüket, kitartásukat még sokáig őrizzék meg, hogy jövőre is együtt ünnepelhessünk.

Frida és Vica néni

Dalos Teaház

Iskolánkban, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium falai között ebben a tanévben ismét sor kerülhetett az alsó tagozatos dalosok tudásának bemutatására.

Az eseményre, mely a „Dalos Teaház” elnevezést kapta, 2023. november 23-án, csütörtök délután került sor a könyvtárban, mely méltó helyszínéül szolgált a rendezvény barátságos és családias hangulatú lebonyolításához. Már az előkészületek is örömmel teltek, hiszen bíztunk benne, hogy a gyerekeknek is szívmelengető lesz munkánk gyümölcse: a helyszín „átvarázsolása” népies hangulatúvá, a dekoráció készítése, emléklapok, oklevelek, ajándékok megtervezése, kivitelezése, s természetesen a tanulók számára kiválasztott dalanyag sokszínűsége.

A népdaléneklő bemutatót iskolánk igazgatóhelyettes asszonya, Ludányiné Bella Szilvia nyitotta meg, bevezető beszédében hangsúlyozta a közös éneklés fontosságát, népdalaink tisztaságának, gazdagságának személyiségformáló szerepét, hagyományaink ápolását. Ezután Zsiros Szilvia tanító néni bemutatta a zsűri tagjait, kik között üdvözölhettük városunk alpolgármester asszonyát, Csukáné Szerémi Andreát, aki a FÉBÉ társulat vezetője, Kissné Csépe Éva ének-zene és magyar szakos tanárnőt, ki iskolánk pedagógusa, valamint Schmid Zsuzsanna tanárnőt, aki hosszú évekig zenei előadóként közvetítette a kultúrát városunk lakóinak.

 

Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Rövid közös beéneklés után Balázs Nimród 1.a és Fiola Patrícia 2.b osztályos tanulók egy humoros népmese feldolgozást adtak elő, mellyel a délután vidám hangulatát sikerült megalapozniuk. Felkészítő pedagógusuk Csukáné Szerémi Andrea volt, kinek a népmese átdolgozását szívből köszönjük.  Ezután Gécziné Ludányi Bernadett tanító néni segítségével sorszámok húzása alapján meghallgattunk minden produkciót, melyek zömében egyéni előadások voltak, néhány versenyző azonban duót is énekelt. A műsorszámok végeztével a zsűri elvonult a szomszédos helyiségbe, hogy meghozza döntését. Kitikkadt szereplőink a csábító finomságokkal megrakott svédasztalos uzsonnával, ízletes gyümölcsszörppel csillapították éhségüket, szomjúságukat. Ezután még egy új dal tanulására is sor került, melynek bemutatását Gécziné Ludányi Bernadett tanító néninek köszönhetjük.

 

A zsűri előzetes egyeztetés alapján értékelt, figyelembe vette az intonációt, a ritmust, az előadásmódot, az artikulációt, a népdalcsokor összeállítását és az összhatást. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a delegált tanulók felkészültek voltak, a dalanyagok pedig életkoruknak, hangszínüknek és hangterjedelmüknek megfelelőek. Szerettük volna elkerülni, hogy a délután „teljesítményorientált” legyen, ezért minden szereplő emléklapot, cukorkát, órarendet és könyvjelzőt kapott ajándékba. A legügyesebb, legbátrabb, legpontosabb és legfelkészültebb tanulók oklevelet, személyre szóló ajándékokat is kaptak, s természetesen erkölcsi elismerést, hogy tehetségüket megcsillogtathatták. Minden itt szereplő bátor és szorgalmas tanuló további lehetőséget kapott arra, hogy iskolánkat képviselhesse a tavasszal tartandó városi rendezvényünkön, a Költészet Napján, hol számos vidéki és határon túli intézmény versenyzőivel mérheti össze tudását és repertoárját.

A jutalmak átadását Csukáné Szerémi Andrea, a zsűri elnöke bonyolította le, egyúttal hozzáértő szavaival értékelte a szereplők előadását, hasznos és praktikus tanácsokkal látta el kis nebulóinkat.

Az oldott hangulatú énekes bemutatónak délután fél négykor lett vége, tanulóink pedig élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban vonultak le osztálytermeikbe, hol büszkén mesélték el a történteket tanítóiknak, osztálytársaiknak.

Valamennyi tanulónak és felkészítő pedagógusnak szívből gratulálunk, hiszen minden osztályból képviselheti énekes tanuló iskolánkat a tavaszi megmérettetésen, ahol további sikeres szereplést kívánunk! Köszönettel tartozunk kollégáinknak, segítőinknek, valamint pedagógiai asszisztensünknek, Percze Anitának és technikusunknak, Lazsán Dávidnak, akik nélkül nem sikerült volna ilyen gördülékenyen és színesen ez a délután.

Egyéni versenyzőink:

2. évfolyam: Ökrös Lara, Fiola Patrícia, Horváth Gréta

3. évfolyam: Kovács Anna, Lázár Fanni, Nagy Réka, Boda Csenge, Magyar Zoltán, Szép Annabell

4. évfolyam: Hódosi Tamara, Horváth Pálma, Kelecsényi Kitti Adrienn, Varga Emília, Balla Kitti, Kuris Klára, Oláh Kinga, Danics Blanka, Szabó Lili

Duóban versenyzők:

2. évfolyam: Fedelin Polett – Kanyó Emma, Gál Lilianna – Stehli Csenge, Fedelin Benett – Végh András Bence, Kelecsényi Emma – Percze Zoé

4. évfolyam: Horváth Hella Napsugár – Lászlók Sára

Gécziné Ludányi Bernadett és Zsiros Szilvia tanító nénik

Jótékonysági bál 2023.

TÁMOGATÓINK:

Iskolánk idén ünnepelte 10 éves fennállását, ezért intézményünk dolgozói és a Szülői Szervezet tagjai is azon fáradoztak, hogy az idei jótékonysági bál igazán emlékezetes legyen.

Az este hagyományosan most is egy műsorral kezdődött, melyet iskolánk énekkara, a Kicsinyek Kórusa nyitott meg. A dalok választásakor elsősorban a gyerekek életkora volt a fő szempont, s mivel ebben a tanévben a másodikosok száma a legkiemelkedőbb, a dalok stílusát is az ő igényeikhez igazította a kórus vezetője, Zsiros Szilvia. A dalok a magyar népdalkincs és a gyermeki vidámság világát közvetítették a vendégek felé.

A kórust az 5.a osztály követte, akik egy ír tapsos tánccal készültek, melynek koreográfiáját osztályfőnökük, Pifkáné Krizsanyik Kitti tanította be számukra.

Műsorunkat városunk színjátszó- és tánccsoportjai tették még színesebbé. Egy népmesét hallhattunk a művészeti iskola Fébé társulatának tagjai, a 2. b osztályos Fiola Patrícia és az 1. a osztályos Balázs Nimród előadásában. Felkészítő tanáruk Csukáné Szerémy Andrea volt.

A T.C.D. Táncegyesületet három korcsoportja is bemutatott 1-1 koreográfiát, melyet Bagó Fanni és Pintér Bernadett tanított számukra.

 

Nagy örömünkre idén is elfogadta meghívásunkat városunk Vastaps- és Príma díjas Társulata, Andi színjátszósai is, akik a tőlük megszokott musical részletekkel érkeztek. Dalokat hallhattunk a Vörös malom, a Pál utcai fiúk című musicalekből. Közreműködtek: Ádám Csenge, Pothoroczki Luca, Kanyó Pálma, Marton Virág, Pifka Réka, Károsi Dorka, Stayer Luca, Szabó Alexandra, Kőmíves Ágnes, Annus Alexander, Herczeg Rajmund, Varga Balázs.

 

A Szülői Szervezet idén is megmutatta, hogy nem csak a bál szervezésében, hanem a tánc terén is megállják a helyüket. Egy hip-hop produkcióval készültek, melynek betanításában Pintér Bernadett volt a segítségükre.

Műsorunk zárásaként nevelőtestületünk produkcióját tekinthette meg a több mint 300 főnyi érdeklődő. A keretműsor betekintést engedett iskolánk „alapításának” körülményeibe. Mindezzel igyekeztünk egy másik oldalunkat is megmutatva, a tőlünk megszokott jókedvvel szórakoztatni a közönséget.

  

A műsor után az aulát átadtuk a mulatni vágyóknak, akik hajnalig ropták a táncot, melyhez a zenét a Fülöp Trió szolgáltatta számukra. Az est folyamán értékes tombola nyeremények találtak gazdára, melynek nyomán tovább gyarapodhatott rendezvényünk bevétele, ami minden képzeletünket felülmúlva elérte a 3 millió forintot, melyből intézményünk közösségi tereit igyekszünk otthonosabbá tenni.

KÉPGALÉRIA

Ezúton is köszönjük a Szülői Szervezet áldozatos munkáját, a támogatóknak az önzetlen segítséget és nem utolsó sorban kollégáink lelkes közreműködését!

Szvetlik Réka

Óvó nénik látogatása az első osztályosoknál

Az iskolába való beszoktatási időszak legfontosabb feladata, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentes legyen. Ennek érdekében hívta meg iskolánk alsó tagozatos munkaközössége a 2023/2024-es tanévben indított első osztályokban tanuló gyermekek óvó- nőit.

 

Örömünkre szolgált, hogy a rendezvényre nemcsak intézményünk óvodájából, hanem Ludányhalásziból, Nógrádsipekről és Szécsényfelfaluból is érkeztek óvó nénik. Nagy izgalommal és várakozással készültek az eseményekre mind a tanulók, mind a tanító nénik. A program során mindkét első osztályban egy komplex élményalapú foglalkozáson vettek részt a látogatók, ahol  a gyerekek számolási és olvasási előre haladásukat is bemutatták. Ezt követően lehetőség nyílt szabad beszélgetésre az óvó nénik és a gyerekek között. A nebulók virággal kedveskedtek a látogatóknak.

  

A délelőtt folyamán lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére a pedagógusok között, melyen beszélgettek arról, hogyan jelenthet minél kisebb terhelést a gyerek számára az óvodából iskolába átmenet. Láthatták, hogy szeretett „gyermekeik” hova jutottak el az eltelt néhány hónap alatt. Megfigyelték mennyit változtak, hogyan állják meg a helyüket az iskolai életben.

Az együtt töltött órák után mosolygós arccal távoztak az óvó nénik, megnyugvással és elégedettséggel a szívükben, hogy jó helyre kerültek kis tanítványaik.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek elsőseinkhez!

Ludányiné Bella Szilvia
igh.

Hősökre emlékezve

Iskolánk hetedik évfolyamos diákjai osztályfőnökeik: Horváthné Varga Orsolya és Bátyi Sándor irányítása mellett rádiós műsor keretein belül emlékeztek meg az aradi vértanúkról. A tanítványaink dalok, versek, prózai szövegek segítségével jelenítették meg a történelmünk véráztatta eseményét és hőseinek vértanúságát.

Két héttel később 1956 októberének és novemberének eseményeit elevenítették fel tizedik osztályos tanulóink Szmolnik Ágnes osztályfőnökükkel szerkesztett műsorban az általános iskola aulájában.

  

Versekkel, visszaemlékezésekkel, zenés és prózai jelenetekkel idézték meg az októberi forradalom és szabadságharc kirobbanásának eufórikus hangulatát, majd fegyverekkel és lánctalpakkal való eltiprását.

Októberben Máriát köszöntjük

A rózsafüzér a katolikus hívők kedvelt, ősi imádsága, mely a XV. században nyerte el mai formáját, és a XVI. század második felétől vált általánossá az egyházban. Az ima segítségével Jézus életének eseményeire figyelhetünk. Ez az imaforma, melyet egyénileg és közösen is végezhetünk, különösen alkalmas a lélek elcsendesítésére, és a közös Istenhez fordulás örömének és erejének megélésére is.

A történelem folyamán többször is megtapasztalták az Istenben hívők, és Máriában bízók a rózsafüzér imádság erejét és segítségét. Fokozatosan alakult ki az a szokás, hogy egész október folyamán közösen, ezzel az imával fordulunk Máriához, kérve az ő közbenjárását családjaink, közösségeink, népünk és az egész világ életéért és boldogulásáért.

Iskolánk évek óta hívja a tanulókat, pedagógusokat és a családokat, hogy vegyenek részt ezen az ájtatosságon. Ez évben október 10-én mondtuk közösen a rózsafüzért a templomban, mely a megjelentek számára szép lelki élményt nyújtott.

Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezés keretében október 18-án, magyarországi idő szerint 9 órakor világszerte a gyermekek imádkoztak a békéért és az egységért, melyhez iskolánk is csatlakozott. Tanulók és pedagógusok együtt imádkoztak a felhívásban megfogalmazott célért: Szent Pió atya szavai szerint „amíg egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért, a világ megmenekül”.

Mert az imának ereje van. Különösen, ha sokan fordulunk egy irányba, képesek lehetünk a lehetetlent kieszközölni az Istentől, azaz a csodákat. A változást egyedül Isten hozza el.

Szervező hitoktatók

Állatok világnapja

Október 4-én „állati jó napunk” volt. Azért lett ez a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat.

KÉPGALÉRIA

A tanórákon diákjaink rejtvényeket, játékos feladatokat oldottak meg, lerajzolták kedvenc állataikat; illetve bemutatták a magukkal hozott kis plüss állatkáikat.

Az ünnep és a nap célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.

A REÁL munkaközösség tagjai

Iskolai zarándoklat

Szeptember utolsó szombatján 10 család vett részt az iskolánk immár hagyományosnak mondható őszi zarándoklatján, melyet az idén a plébániával közösen szerveztünk.

Ebben az évben a Budai hegyvidék egy nagyon kedves kegyhelyét, a Budakeszi határában lévő Makkosmáriát kerestük fel. A kora délelőtti megérkezésünk után szentmisén vettünk részt, melyet Jób testvér mutatott be. Ezt követően közösen kértük a Szűzanya közbenjárását családjainkért, iskolánkért, egyházközségünkért, fiataljaink testi-lelki egészségéért és békéjéért.

A délelőtt további részében – a tízórai elfogyasztása után – a Normafa felé vettük az irányt és néhol könnyebben, máshol kicsit nehezebben, de jókedvűen és egymást segítve érkeztünk fel a Budai hegyvidék legmagasabb részéhez. Itt megcsodáltuk a kivételes panorámát az Anna-rét játszóterén a gyerekek sokféle módon próbálhatták ki ügyességüket és a felnőttek is beszélgettek, pihentek felfrissítették magukat. A rét szélén engesztelő kápolnánál ismét Máriához fordultunk a közös imában nemzetünkért és a békéért fohászkodtunk.

KÉPGALÉRIA

Ezt követően a János-hegyre érve egy utolsó nagy nekirugaszkodással az Erzsébet kilátóhoz mentünk fel, ami mindenkinek kivételes élményt nyújtott.

A délután továbbirészében a hegyvidék szépségét a gyermek vasútról csodálhattuk meg, mely kicsinek – nagynak egyformán örömet okozott.

A napot a pasaréti ferences templomban zártuk, ahol jó volt találkozni korábbi plébánosunkkal Csongor testvérrel, aki megmutatta nekünk az igazán szép és különleges templomot és kolostort.

Ezt követően közös imával adtunk hálát a nap minden ajándékáért, ami testi és lelki felüdülést és nagyon szép közös élményt nyújtott a zarándoklaton résztvevőknek.

Sántáné Udvardy Erika
szervező

Kerékpártúra Pösténypuszta-Ludányhalászi


Népmese Napja az alsó tagozaton

„Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”

/Benedek Elek/

       Hol volt, hol nem volt, Óperencián innen, Üveghegyen túl, volt egyszer egy iskola Szécsényben, ahol kicsik és nagyok egyaránt tisztelték a hagyományokat.

        Úgy határoztak, hogy minden esztendőben megünneplik a Magyar Népmese Napját, s csapnak nagy vigasságot. Nem lehetett ez már máshogy az idei esztendőben sem. El is mesélem szépen sorjában, hogyan mulatoztak.

         A legkisebbek, korán reggel felkerekedtek, hogy az iskolában menjenek, mind egytől-egyig legszebb maskarájában. De ezen a napon nem egyedül érkeztek ám, szüleik is elkísérték őket, hogy közösen mulatozhassanak tanáraik mesejátékán. Ilyen csuda mesét, tán még Benedek Elek sem látott, kerekedett is belőle nagy zeneszó, s tánc.

KÉPGALÉRIA

       Eztán mindannyian elkészítették mesebeli alkotásukat, mellyel Meseerdő fáit díszítették. Olyan csuda fák ezek, melyeken nem fog a szél, a hó, s a fagy sem!

      Ebédjüket elfogyasztva mindenki erőre kapott, hogy aztán bátran kiállja a hétpróbát. Szükség is volt az erejükre, mert a próbák nem gyáva nyulaknak valók voltak. Meg kellett küzdeniük a hétfejű sárkánnyal, át kellett verekedniük magukat Meseország akadályain, ki kellett szabadítaniuk a királylányt, be kellett venni az ellenséges király várát és mindeközben segíteniük kellett a bajba jutott meseszereplőkön is.

        Csoda-e hát, ha elfáradtak?! Meg is lett a jutalmuk! A Bárkányi apraja közösen fogyaszthatta el mesébe illő uzsonnáját. Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: terülj-terülj asztalkám, hamuban sült pogácsa, szóló szőlő, mosolygó alma, s csengő barack. Aki nem hiszi, járjon utána….

Szvetlik Réka
szervező

Európai Diáksport Nap a felső tagozaton

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 18 éve indította útjára a Magyar Diáksport Napját, amelyet immár 8 éve nemzetközi színtéren is megszervez Európai Diáksport Napja elnevezéssel az Európai Sporthét keretében. Intézményünk, a Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ebben a tanévben is csatlakozott a rendezvényhez.

Ennek keretében tartottuk a hagyományos őszi Sportnapot, amelynek népszerűsége évek óta töretlen. Rengeteg színes programmal, változatos feladatokkal vártuk diákjainkat.

A Magyar úti épületben délelőtt a felsős tanulóink nyolc állomáson, különböző mozgásos és szellemi vetélkedőn mutatták meg ügyességüket, gyorsaságukat és tudásukat. A sportos feladatok közt asztalitenisz, tollaslabda, kidobós játék, roller-verseny, ügyességi játékok, röplabda, míg szellemi témában „Elme-bajnokság” és társasjátékok várták tanulóinkat. Az Európai Diáksport Nap egyetlen kötelező programeleme a 2023 méter lefutása sem maradhatott ki. Ezt az osztályok váltófutásban teljesítették, kiegészítve ügyességi feladatokkal. Új programként az egyik állomáson az íjászat mutatkozott be nagy sikerrel.

KÉPGALÉRIA

Sportnap most sem lehetett bemutató nélkül… Ezúttal a kyokushin karate került bemutatásra Vankó Sándor vezetésével. A színvonalas és látványos mozdulatokkal fűszerezett bemutató nagy sikert aratott. Délután vállalkozó kedvű tanulóink kerékpártúrán vehettek részt Borda Tamás és Kiss Zoltán tanár urak vezetésével.

Gimnazistáink a nevezett csapatok részvételével labdajátékokban (labdarúgás, kosárlabda és röplabda) mérték össze ügyességüket. Délelőtt zajlottak a selejtezők, délután a döntők. A rendkívül sportszerű összecsapásokon igazán küzdelmes mérkőzéseket láthatott a szép számú közönség. Röplabdában a Bojler Brigád, kosárlabdában az Askedek, labdarúgásban a Paradiso csapata nyert. Köszönjük a többi csapatok részvételét és szurkolók bíztatását!

Bátran mondhatjuk most is: Jövőre, Veletek, Ugyanitt!

Urbányi Tamás
szervező

Iskolanyitogató

Vidám gyermekzsivajtól volt hangos a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolaudvara 2023. augusztus 31-én, csütörtök reggel. Kellemes idő köszöntött a leendő elsősökre, a levegőben érezhető volt a gyermekek izgalma, a felnőttek elfogódottsága, melyet az őket váró tanító nénik igyekeztek biztató szavakkal feloldani.

Iskolatáskával jelentek meg a csepp nebulók, akik alig várták, hogy a számukra szervezett délelőtti ismerkedős program után birtokba vegyék első tankönyveiket.

Kilenc órakor benépesült az iskola aulája is, itt került sor a rendezvény megnyitójára. A rövid avatáson már négy büszke elsős tanuló is képviseltette magát, hiszen versmondásukkal tették ünnepélyessé a délelőtti programot. Az 1.A osztály képviseletében Varga Zsófia és Balázs Nimród szavalták el a köszöntő verset, az 1.B osztályt pedig Kelecsényi Bonifác és Kelecsényi Mátyás ikerpáros képviselte. Mind a négy tanulónak szeretettel gratulálunk az első nyilvános szerepléshez!

       Ezután került sor a program ismertetésére, valamint fontos információk hangzottak el a Kedves Szülők számára is. Iskolánk igazgatóhelyettes asszonya, Ludányiné Bella Szilvia kedves szavakkal bátorította a gyermekeket, valamint bemutatásra kerültek az elsős tanító nénik is. Jób testvér az iskolai jelképet ábrázoló nyakkendőket, valamint az elsős tanulókat és hozzátartozóikat áldotta meg, hogy a tanév kihívásaihoz az Úr segedelmét kérjük.

A nyakkendők felhelyezése után Szenográdi Tamás igazgató úr megnyitotta az új tanulók számára az első tanévet.

Az alsó tagozatos tanító nénik ezután elvezették a tanulókat a tantermekbe, a tornaterembe, ahol változatos foglalkozások közül válogathattak a tanulók szüleik kíséretében. Volt itt „meseszoba” interaktív foglalkozással, kézműveskedés, melyen színezhettek, ragaszthattak, díszíthettek változatos módon. Aki érdeklődő volt a zene iránt, táncolhatott, mondókázhatott, dalolhatott, mulathatott kedvére. S aki még bírta szusszal, még a nagy tornatermet is megismerhette, s próbára tehette magát az ügyességi és logikai feladatok segítségével.

  

A szülőknek lehetőségük volt egyéni beszélgetésre az elsős tanító nénikkel, mindeközben azok a csemeték, akik már kíváncsiak voltak a tantermeikre, a padokban fejlesztő játékok és vidám színezők segítségével foglalhatták le magukat.

A foglalkozásokat finom tízórai zárta, melyen a gyerekek immár saját tantermeikben a tanító nénik társaságában csillapíthatták finom kakaós csigával és egészséges almalével éhségüket, szomjúságukat.

Boldog mosollyal az arcukon, kezükben az iskolában kapott hasznos ajándékokkal távoztak iskolánk legifjabb tagjai, hogy másnap kipihenten érkezhessenek az első igazi tanítási napra.

Bízunk benne, hogy sikerült a kezdeti félelmeket és szorongást oldanunk ezzel a hasznos programmal, mely immár hagyománnyá vált iskolánk történetében, s reméljük, hogy jövőre ugyanilyen szép számban ismét vendégül láthatjuk a leendő bárkányis kisdiákokat, s kedves szüleiket.

Az első évfolyam pedagógusai

Nyári napközis hittantábor

35 gyermek részvételével szervezett a plébánia és a Bárkányi Iskola nyári napközis hittantábort június 26-28 között. A tábor idén Pifkáné Király Szilvia hitoktató szervezésében és irányítása mellett valósult meg. A tábor első napján az elveszett bárány történetével ismerkedtek meg a gyermekek.

A példabeszédről szóló elmélkedés után a reggeli következett, majd a témához kapcsolódóan kézműves foglalkozás. Ezen a napon minden gyermek két bárányt készített, mert az egyik bárányt a nap végén haza vihették, a másikat pedig a tábor utolsó napján elajándékozták. Délután négy állomáson várta a csapatokat különböző játék: ügyességi verseny, kirakó, activity, keresztrejtvény. A tábor második napján a magvetőről szóló példabeszéd volt a téma. A példázat tanítását egy nagyszerű előadás keretében sikerült átadni a gyermekek részére. A tanításban szereplő növények és tárgyak használata, azaz a vizuális nevelés pedagógia eszközeinek használata nagyban segítette a példázat tanításának megértését. Az elmélkedés után kézműves foglalkozás következett: kavicsot festettek és a magvetőről készült képet színeztek és ragasztottak tele különböző termésekkel, búzával, rozzsal, kukoricával. Majd szabad játék következett. A gyerekek labdáztak, fociztak, tollasoztak, ping-pongoztak, csocsóztak, sakkoztak, társasoztak. Nagyon örültek a gyerekek a lehetőségnek, hogy maguk dönthették el, hogy mit játszhatnak.

  

A harmadik napot az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanítását egy drámajáték keretén belül sikerült a gyermekek számára bemutatni. A délelőtt folyamán ellátogattak a Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közösségébe. A közösség vezetője tartott bemutatót az intézmény működéséről.

 

Alkalom nyílt az otthon társalgójában megismerkedni a Betánia, több mint harminc idős lakójával, akiket közös énekkel köszöntöttek a táborozók. Rövid beszélgetés után a gyermekek átadták a lakóknak a tábor első napján elkészített bárányaikat. Akadt pár gyermek, aki elérzékenyült az idős, beteg emberekkel való találkozás során. Délután a ferences a kolostor kertjében métázás és sorverseny következett, majd a három napos tábor szentmisével zárult.

 

Sporttábor 

A Miniszterelnökségnek köszönhetően az idén egy nyertes pályázati forrásnak (NEAE-KP-1-2023/1-000326) köszönhetően öt napot és négy éjszakát tölthettünk el a salgóbányai Medves Hotelben. 28 tanuló és 4 kísérő pedagógus indult 2023. június 24-én, szombaton reggel a Bárkányi iskola elől az ötnapos programra, majd június 28-án szerdán dél körül érkeztünk vissza.

Szombaton délelőtt 9 órakor érkeztünk Salgótarjánba, ahol a Bányamúzeum felszíni és földalatti kiállításait tekintettük meg. Ezután folytattuk utunkat Fülekre, ahol a várat és kiállításokat néztük meg. Kora délután gördült be a buszunk a hotel elé, ahol rögtön ebéddel kezdtünk az étteremben, majd foglaltuk el 2 – 4 fős szobáinkat.

A heti program, házirend és balesetvédelmi oktatás után felfedeztük a környéket, megnéztük a Zagya-forrását, a játszóteret, majd a tornateremben a labdás játékoké volt a főszerep. A vacsora után a szabadprogram keretében (szinte minden nap) lehetett csocsózni, biliárdozni, kártyázni, társasjátékozni vagy a tornateremben folytatni a játékot. Este közös filmnézés volt, a Karib-tenger kalózait néztük meg. A film után tértünk nyugovóra.

Vasárnap délelőtt két csoportot alakítva lovaglás és íjászat volt a program.

"

Délután három csoportban dolgoztunk: tollaslabda és asztalitenisz, floorball a tornateremben, boccia a salakos pályán.

 

Hétfőn indultunk el a két vár túrára, de csak a Salgói várat hódítottuk meg, mivel annyira saras volt az erdei útvonal, hogy vissza kellett fordulnunk. Helyette a Medves – fennsíkon tettünk látogatást, majd délután a Középbánya-tavat néztük meg, ahol medúzák is élnek.

A keddi programban strandolás szerepelt. Bükkszékre mentünk, ahol a strandon minden vizes medencét, csúzdát kipróbáltunk. Este tábortűz és szalonnasütéssel zártuk a napot.

Szerdán délelőtt a Geocsodák házában tettünk látogatást, ahol Salgóbánya és a térség gazdag növény- és állatvilágával, ásványkincseivel és híres szülötteivel ismerkedhettünk meg. A hazafelé úton még megálltunk az eresztvényi játszótérnél egy kis mozgásra, majd indultunk haza, Szécsénybe.

Urbányi Tamás
táborvezető

„SZÁRNYALÓ VALÓSÁG” 1-2. évfolyam

Iskolánk évről-évre megrendezi az Erzsébet tábort. Idén sem volt ez másként, június 19-23-ig alsó tagozatos diákjaink apraja-nagyja izgatottan várta e jeles alkalmat. A résztvevő gyerekeknek, a korábbi évekhez hasonlóan, eseménydús, élményekkel teli kalandban volt részük, mely minden napra tartogatott valami színes ajándékot, izgalmat.

Hétfő reggel 120 diák és mi tanítónénik, narancssárga és zöld színű tábori pólót öltve magunkra, birtokba vettük iskolánk auláját és közös daltanulással hivatalosan is elkezdtük a várva várt táborozást. A nap folytatásaként önismereti és közösségépítő foglalkozáson erősségeinkről beszélgettünk és arról, hogyan lehetünk hasznos tagjai a tábornak. Délután a sporté volt a főszerep, melynek során, négy állomáson mozoghattunk. Jógáztunk, legyőztük az akadályokat a tornateremi akadálypályán, próbára tettük ügyességünket az udvaron. Az épület kívül-belül zengett az egymásnak szurkoló, egymás sikereinek örülő gyermekzsivajtól és kacajtól.

 

A keddi napot a hagyományőrzésnek szenteltük. Kurucz Boglárka vezetésével, népi játékokkal ismerkedtünk meg, de bővült népdalkincsünk és a moldvai tánctanulással tánctudásunk is. Később az iskolaudvar megtelt Izolda népi játékaival, melyek között hemzsegett a gondolkodását, ügyességét kipróbálni vágyó gyermeksereg.

 

A Kaláris Viselettárban Valkárné Kail Mónika nagy szeretettel és hatalmas tudásával kalauzolt el bennünket határon innen és túl a népviseletek szemet gyönyörködtető világába. Érdekes történeteit, meséjét kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve hallgatták. Kézműveskedéssel zártuk a napot. Talpai Zsanett segítségével agyagoztunk, papírkosarat fontunk és mézeskalácsot díszítettünk.

 

Táborozásunk harmadik napján autóbusz vitt minket Balassagyarmatra kirándulni. Első állomásunkon, a Tekergő Kresz Park és Játszótéren, tankoltunk, igazi tűzoltókká váltunk és elfoglaltuk a tűzoltó állomást, valamint csúszdáztunk egy hatalmas hajóról. Ezt követően utunk a Palóc Múzeumba vezetett, ahol sok érdekességgel fűszerezve ismerkedtünk meg elődeink életével, hagyományaival, szokásaival, ünnepeivel a bölcsőtől egészen a koporsóig. Bepillantást nyertünk a palóc építészet csodáiba és kipróbáltuk a palóc gyerekek játékait is.

 

A nap további részét a móka uralta a Kis Palócok Játszóházában. Kirándulásunk közös mozizással zárult, az Elemental című animációs filmet néztük meg, amely megmutatta számunkra, hogy különbözőségeinket elfogadva, egymást szeretve megváltoztatható mindaz, amit eddig a világról hittünk.

 

Csütörtökön a zene került előtérbe. Délelőtt a Havanna Táncstúdió Sportegyesület táncosai repítettek el bennünket a perzselő latin-amerikai táncok világába. Csodás társastáncukat látva, megismerkedtünk a Rumba, a Cha-Cha-Cha, a Paso Doble és a Jive ritmusaival. Közösen megtanultuk a Disco tánc alaplépéseit, amely végül komplett koreográfiává nőtte ki magát. Végül az egész aula zengett a disco zenére dobbanó talpak lépéseitől. Ezután hangszerekkel ismerkedtünk, furulyaszót hallgattunk, majd vidám dalra fakadtunk és gitárkísérettel énekeltünk. A zenéhez kapcsolódva, újrahasznosított anyagokból ritmushangszereket készítettünk.

 

A délután egy részét a Nosztalgia Múzeumban töltöttük, ahol megismerhettük és kipróbálhattuk közelmúltunk tárgyait. Egy szórejtvény segítségével pedig, kutathattunk a tárgyak között. Az iskolába visszaérve a hangulatot fokoztuk és a gyerekek által kedvelt dallamokra roptuk a táncot, a Just Dance segítségével.

Táborozásunk utolsó napján művészekké váltunk, s minden osztály saját képzelete szerint megtervezte és lefestette virágos rétjét, mely aztán egy hatalmas mezővé válva iskolánk éke lett. Festékkel aszfaltjátékokat mázoltunk, így minden diák számára barátságosabbá, színesebbé tettük szürke udvarunkat. A forróságot és a még ránk váró utolsó nagy élmény izgalmát közös fagyizással enyhítettük. Végül egy fergeteges Radics Gigi koncerttel zártuk táborunkat, ahol mindannyian énekeltük: „Nincs köztünk távolság…”. Mert így is van, hiszen „Egy közösen átélt jó élmény hidakat épít közénk.”.

Vaskor Viktória és Mayer Istvánné
tanító nénik

„Szárnyaló valóság” Erzsébet Tábor 2023. 3-4. évfolyam

A vakáció első hetében megrendezésre került intézményünkben, az immár hagyománnyá váló napközis tábor. Nagy örömünkre sikeresen pályáztunk az Erzsébet Tábor programban, így nagyban könnyíthettünk a szülők anyagi terhein.

A 3-4. évfolyamos tanulók 124 fővel vehettek részt a táborban.
A hét esemenyéi tematikus napokra épültek.

·         önismeret-közösségépítés,

·         hagyományőrzés-néphagyományok,

·         zene, újrahasznosítás,

·         kirándulás

·         koncert, alkotás

A tábornyitón minden résztvevő megkapta Erzsébet táboros pólóját, mely egész héten erősítette összetartozásunkat. Megismerkedtünk az Erzsébet Tábor Nincs köztünk távolság című dalával, melyre a gyerekek közös koreográfiát találtak ki. Ezzel a dallal indult minden reggelünk, közös énekléssel és tánccal, mely tovább fokozta a jókedvet.

A gyerekek a tábor keretein belül változatos, kötetlen formában, sok játékon keresztül ismerkedhettek egymással, nevelőikkel, mely nagyban hozzájárult az egyész hét jó hangulatához. Az első napon elkészítették tábori kabaláikat, melyeket nagy gonddal őriztek, csinosítottak a hét folyamán. Ehhez kapcsolódott a „tábori napló”, melyet minden gyermek füzet formájában kapott meg a tábornyitón, amibe egész heti élményeiket örökíthették meg rajzban, leírásban, stb. Ezeket egész héten csinosították és a tábor zárásaként díjazásra is kerültek azok a naplók, melyeket kisgazdáik bemutattak a közösségnek.
Megismerkedhettek régi mesterségek csínjával-bínjával, így vált mindenki mézecskalács készítővé. Nagy élvezettel díszítették mézeskalács őrangyalaikat terülő és díszítőmázzal, miből természetesen a munka végeztével kóstolót is tartottunk.

Kipróbálhatták dédszüleink mindennapi játékait, szórakozásait Izolda népi játékai segítségével, így kiderült, hogy internet/tablet/telefon nélkül is remekül lehet szórakozni.

Majd Kurucz Boglárka néptáncoktató segítségével mókás játékokat és táncokat próbálhattunk ki a tornateremben. Délután pedig a Kaláris viselettár gyönyörű gyűjteményét ismerhettük meg ámulva a csodás, díszes, különleges ruhákon, ékszereken, kiegészítőkön, majd vidám játékkal adhattak számot megszerzett tudásukról.

A szerdai nap a zene jegyébentelt. Baráth Attila, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanára tartott színvonalas és interaktív hangszerbemutatót a gyerekeknek, ahol megismerkedhettek a fúvós hangszerek eredetével, részeivel, hangjával és vidáman táncolhattak az aulában. A táborozó gyermekek is készültek hangszerbemutatóval. Sokan hozták el hangszereiket (fuvola, hegedű, gitár, furulya, zongora), melyeket ügyesen bemutattak és bátran megszólaltattak, a hallgatók pedig élvezettel találták ki a hallott dalokat, zeneszámokat. A „hagyományos” hangszerek mellett, egzotikus hangszereket is bemutattak: kalimba, kazu, melyek változatossá tették ezt  a programot.

Majd a Nosztalgia Múzeumban folytattuk napunkat, ahol kalandos rejtvényjátékok segítségével ismerkedhettek meg olyan eszközökkel, használati tárgyakkal, amelyek néhány évtizede még mindennapjaink részét képezték, de mára feledésbe merültek. Nagy örömmel próbálták ki a lábbalhajtós autókat és régi játékokat, majd a program zárásaként büszkén vették át emléklapjaikat/nosztalgia pengőiket. Délután pedig folytatódott a zenélés, hiszen saját hangszereket készítettek újrahasznosítással, majd vidáman zenéltek kis hangszereikkel. A nap zárásaként visszatértünk a jelenbe és fergeteges Just Dance-szel zártuk a napot.
Csütörtök a kirándulás és megyénk hagyományinak, természeti kincseinek felfedezésével telt. Külön autóbuszokkal indultunk Salgótarjánba, ahol az első helyszín a Bányamúzeum volt. A gyerekek érdeklődve ismerkedtek meg a bányászok mindennapjaival, szokásaival, életkörülményeivel. Segítségül hívtuk Szent Borbálát a bányászok védőszentjét, hiszen két csoportban „leszálltunk” a József Lejtősaknába, ahol testközelből tapasztalhattuk meg a nehéz és különleges munka körülményeket, ismerhették meg a gépeket és a mindennapi munka nehézségeit. Izgalmas volt felvenni a sisakokat és megkongati induláskor és érkezéskor a jószerencsét hozó harangot.

Majd lelkes cipőmosás után a folytattuk utunkat a Kultik Moziba. Itt is a múlt világába nyertünk bepillantást a Múmiák rajzfilm segítségével, amiben mókásan ötvöződött az ókor és a napjaink világa.

Kissé megéhezve vettük célba megyeszékhelyünk irányítási központját, a Vármegyeházát, ahol finom ebédet fogyaszthattunk el. A napot Eresztvényben zártuk a néhány éve átadott Madárparkban és a Látogatóközpont játszóterén. Vidám kincskereső játékkal irányítottuk a gyerekek figyelmét a természet szépségeire, értékeire, védelmére. Majd hazafelé megcsodáltuk Salgó várának látképét. A hazautazás kissé fáradtan, de annál vidámabb hangulatban telt.
Az utolsó napon a játék és alkotás került a fókuszba. A gyerekek kiscsoportokban aszfaltjátékokat festettek az iskola udvarára, melyek majd a következő tanévben is változatosabbá teszik a szüneteket. Nagy élvezettel vetették bele magukat ebbe a munkába. Ezzel párhuzamosan folyt a termekben a tábornaplók véglegesítése és tábori óriásplakátok készítése, melyen megörökíthették közösen legjobb élményeiket, a legérdekesebb programokat.

Ebéd után pedig izgatottan vártuk a tábor zárásaként Radics Gigi koncertjét. A nagy meleg ellenére is remek hangulatban közös tánccal, énekléssel, bulizással zártuk a napot. A koncert után mindenkinek módja volt autogramot kérni és fényképet készíteni az énekesnővel.

Úgy gondolom nagyon sokrétű, izgalmas hetet zártunk és mindannyian élményekkel feltöltődve folytatjuk a vakációt!

Gécziné Ludányi Bernadett
táborvezető

Ballagás

„Azt hittem az első napok a legnehezebbek.

Tévedtem.

Az utolsók azok.”

2015-2023

2023. június 16-án délután 4 órakor 61 nyolcadikos diákunk búcsúzott az általános iskolánktól. Hetek óta készültek tanulóink, hogy színvonalas műsorral méltóképpen köszönjenek el tanáraiktól, diáktársaiktól, a szeretett alma materüktől.

A hetedik évfolyamosok virágdíszbe öltöztették az iskola épületét, ezzel is ünnepélyesebbé tették ezt az emlékezetes napot. A vendégek érkezése előtt közös osztályfotózással, egyéni tablóképek készítésével indítottuk a délutánt. A jól ismert csengő hangjára indult el mindkét osztály, hogy utolsó alkalommal végigjárja általános iskolai élete fontos állomásait.

Az időjárás majdnem felborította a vonulás forgatókönyvét, de végül csak a műsor ideje alatt hallottuk az eső heves kopogását.

Versekkel, idézetekkel, közös dallal fejezték ki érzéseiket búcsúzó tanulóink. A ballagtató diákok szavalatával, Szenográdi Tamás igazgató úr megható szavaival, Jób testvér áldásával folytatódott az ünnepély. Hagyományunkhoz híven az iskola zászlajára kötöttük az emlékezés szalagját, majd az épület elé vonultunk, ahol a közös éveket szimbolizáló lufikat a magasba eresztettük.

„Visszajövök én egyszer még
Az esőt, ha elfújja a szél
Minden ember hazatér!
Meleg az otthontól fűtött tél
Csak az kell, hogy jó legyél
Hogy te mindig itt legyél!”

Sok sikert kívánunk mindannyiuknak tanulmányaikhoz, és kérjük Isten áldását további életükhöz!

Pifkáné Krizsanyik Kitti

Ráczné Rankasz Zsuzsanna

osztályfőnökök

Ballagók Szentmiséje

Fenntarthatósági témahét

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért tartottuk fontosnak, hogy mi is csatlakozzunk az országosan meghirdetett Fenntarthatósági Témahét programsorozathoz. Így már iskolás korban megismerhetik tanulóink a téma jelentőségét és tudatában lehetnek személyes érintettségüknek, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

KÉPGALÉRIA

Az általános iskolások megismerkedhettek a különböző energiaforrásokkal, az energiatermelés és felhasználás alapjaival, valamint az energiahatékonyság fontosságával. Megmutattuk nekik az újrahasznosítás fontosságát és játékos tevékenységekkel segítettünk elsajátítani a megfelelő hulladékgyűjtési szokásokat és a környezettudatos döntések meghozatalát.

A reál munkaközösség tagjai

„Zöldforgás” – Föld Napja a Bárkányiban

2023. április 21-én, pénteken ünnepeltük meg iskolánkban a Föld Napját, mely ismét kiváló alkalom volt arra, hogy megalapozzuk tanulóink környezettudatos nevelését.

A hét folyamán különböző játékos feladatokkal (szókeresők, titkosírás, interaktív feladatok, képrejtvények, színezők, videók, dalok stb.) igyekeztünk felhívni figyelmüket bolygónk megóvásának fontosságára. A gyerekek évfolyamonként más-más témában mélyíthették el ismereteiket: az elsősök az álltok és növények, az élővilág védelmével, a másodikosok a szelektív hulladékgyűjtéssel, míg a harmadik és negyedik évfolyam az újrahasznosítás különféle lehetőségeivel foglalkozott, majd a megszerzett tudásukat (és kézügyességüket növelve) kamatoztatva, minden osztály egyedi alkotásaival gazdagította iskolai kiállításunkat.Föld Napja alkalmából nagy lelkesedéssel tisztították meg diákjaink iskolánk udvarát és környezetét a szemétszedési akciójuk során. A résztvevő gyerekek élményeik alapján megtanulhatták, hogy a szemétnek nem az udvaron, utcán, hanem a kukában a helye.A nap folyamán iskolánk nagytornaterme, hacsak rövid időre is, de milliárdnyi csillagnak adott otthont, hiszen eljött hozzánk az Utazó Planetárium. A vetítés elénk varázsolta, szinte kézzelfogható közelségbe hozta a gyönyörű „Kék Bolygót”, otthonunkat, a Földet; „elröpített” minket a Naprendszer távoli bolygóira, és bepillantást nyújtott egy jövőbeli Holdutazás, Holdra szállás terveibe.Köszönjük az élményt és a lehetőséget a cégnek és iskolánknak!

A nap zárásaként az aulában gyűltünk össze mind zöldbe öltözve, ahol egy rövid kis játékos fogadalomtétel következett, majd az Alma Együttes Zöldforgó című indulójára közösen táncolva, mókázva, énekelve zártuk e jeles napot.

KÉPGALÉRIA

A teremtett világ, melyben élünk Isten műve: tőle kaptuk ajándékba; megőrzése, megóvása mindannyiunk feladata és felelőssége, ezért az ajándékot megillető megbecsüléssel kell védenünk és használnunk.

Királyné Végh Izabella, Csókási Csabáné
tanító nénik

Komolyzenei koncert a Bárkányiban

Többéves hagyományt folytatva, a Bárkányi Katolikus Általános iskola és Gimnázium Tartalmasabb szebb jövőért Alapítvány támogatásával idén is zenei ismeretterjesztő koncertsorozatra került sor iskolánkban  a Vissi d’ Arte Művészeti Együttes jóvoltából. Lévárdi Beáta, Varga Ivett, Kiss Gabriella és Jambrik Zsolt ismét sokszínű műsorösszeállítással érkezett: énekes és hangszeres számaikkal többféle korszakot, stílust és műfajt megmutattak diákjainknak.

8. osztályosaink a komolyzene világát új színekkel gazdagító amerikai zeneszerzők, Joplin és Gerhswin muzsikáját hallgathatták. Az 5.b és a 7. osztályosok a nemzeti romantika képviselőinek, P.I. Csajkovszkijnak és Erkel Ferencnek munkásságából kaptak ízelítőt.

A 6. évfolyam pedig az operák világával ismerkedett évfordulós zeneszerzők (Puccini, Donizetti, Rossini, Bizet) művein keresztül.

KÉPGALÉRIA

A diákok nemcsak hallgatói, hanem aktív részesei is voltak a koncerteknek: hozzászólásaikkal, észrevételeikkel is bekapcsolódtak a programba, a műsorokat záró közös énekléssel pedig igazi élménnyé válhatott számukra a zenés tanóra.

Iskolába csalogató – Gergelyjárás

„Szent Gergely doktornak,

Híres tanítónknak neve napján,

Régi szokás szerint,

Menjünk Isten szerint iskolába…”

A Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola alsó tagozatán idén egy régi hagyományt elevenítettünk fel: a Gergelyjárást. Az iskolába készülő katolikus óvoda nagycsoportosait az első és negyedik osztályos tanulók és pedagógusaik várták az első iskolai találkozásra. Hogy könnyebbé tegyük az iskola megismerését, elfogadását, ezért kezdtük el évekkel ezelőtt e programunkat nagycsoportos korú óvodások, alsós iskolások, óvodapedagógusok, tanító nénik, és az Intézményvezetés együttműködésével.

A látogatást megelőzően a negyedikes tanulók már izgatottan várták, vajon kik lesznek azok az aranyos nebulók, akik váltják majd őket negyedikes osztálytermeikben. Ezen témák beszélgetése közben készítették szeretettel apró ajándékaikat a negyedikes ügyes kezű tanulók a kisebbek részére. Közben megfogalmazták régi élményeiket, valamint azt, hogy a nagycsoportos korú gyermekek számára az iskolai élet gyakran megfoghatatlan. Nem tudják elképzelni, mi fog ott történni, milyen is az iskola. Tartanak minden újtól, ismeretlentől. Úgy gondoltuk, elengedhetetlen a végzős gyermekek számára az érzelmi ráhangolódás, ezért sokat beszélgettünk velük a témáról, hogy kíváncsiságukat és empátiájukat felkeltsük.

Célunk az iskola, a tanító nénik megismertetése, pozitív hatások megtapasztalása, az iskolával, tanító nénikkel való ismerkedés kapcsán megkönnyíteni az óvodából iskolába való átmenetet.
Helyszínül az első osztályos tantermek, az iskola központi részei, valamint a tornaterem, az aula és az iskolaudvar játszótere volt.
A látogatás elején az ovisok először az első osztályosok termeibe tértek be, ahol örömmel üdvözölték egymást, hiszen az óvodai barátságok még nem is olyan régen köttettek. Itt a padokba beülve mesék, dalok, mondókák segítségével oldották a hangulatot, valamint kipróbálhatták a digitális táblát a „varázstoll” segítségével. Pihenésképpen közösen elköltötték finom pogácsájukat és üdítőjüket tízóraira.

Ezután rövid séta és ismerkedés következett, majd a negyedikes tanulók a tornateremben és az aulában már izgatottan várták a kíváncsi nagycsoportosokat, hogy vidám akadályversennyel, fotók nézegetésével, majd közös körjátékkal folytassák a délelőtti ismerkedést.
Mi, tanító nénik fontosnak tartjuk, hogy a tanulási folyamatot, amelyben aktívan vesznek majd részt leendő tanítványaink, öröm hassa át. Tudjuk, hogy abban a helyzetben, amelyben nem érzi jól magát a gyermek: türelmetlenek vele szemben, javítgatják, leintik, gátolják a szabad tájékozódásban – elmegy a tanulási kedve.
Hisszük, hogy az ismerkedés, az együttes tevékenység meggyőzi őket arról, hogy a dolgok értük történnek, megérzik azt, hogy befogadják őket – így könnyebben megbarátkoznak a körülményekkel is. Öröm volt látni, hogy a máskor oly vásott fiúk milyen nagy kedvességgel és érzékenységgel fordultak pici társaik felé, a lányok pedig óvó szeretettel, anyáskodva terelgették az apróbb nebulókat az óriási aulában, majd az iskolaudvaron.

Eme alkalom során úgy gondoljuk, fejlődtek a gyermekek szociális képességei: az érzelmek, a motivációk, az együttes tevékenységek megélésével. Bátran kértek segítséget a nagyoktól, ők pedig szívesen, lelkesen, felelősségteljesen segítettek a rászorulóknak.

Fontosnak tartjuk, hogy a látogatás élményként valósuljon meg a gyermekek óvodai életében. Sok új ismerethez, élményhez jutottak, miközben elmélyültek és erősödtek az egymás közötti érzelmek, új barátságok születtek. A mindennapi életből indultunk ki és kíváncsiak vagyunk, hogy óvodásaink élményekkel gazdagodnak-e általa, melyről nemsokára mi, leendő elsős tanító nénik meg is győződhetünk, hiszen a folytatás nemsokára közeledik: a tanító nénik is ellátogatnak még tavasszal az óvodába, hogy ismerkedjenek, együtt játszanak a gyermekekkel. Olyan tapasztalatokat szerzünk mi ilyenkor, amelyet máshol nem lehet megélni. A gyermekek sem félve mennek majd iskolába, mert tudják, hogy várjuk őket. Az óvodában megtapasztalt szabadság, a közös élmények elraktározása, az ügyesedés, az együttélés szabályainak megalapozása, az egészséges életmód kultúrájának alakítása, a beszédkészség, bátorság, önbizalom erősödése olyan értékek, amelyekre a gyermekközpontú iskola alapozhat. Az eredményesség természetesen függ a tanító nénik és a szülők együttműködési készségétől, melyet örömmel kamatoztathatunk a tanévnyitó előtti „Iskolanyitogató” programunkon.
Várjuk tehát sok szeretettel a leendő első osztályos tanulókat, s természetesen várjuk az elsős szülőkkel való új kapcsolat kezdetét is.

A negyedik évfolyam tanító nénijei

Húsvéti díszkészítési verseny

„Húsvét a nagyvilágban” címmel, az idegen nyelvi munkaközösség versenyt hirdetett a 4-5. évfolyamos diákok számára.

Nagyszerű, kreatív és ötletes munkák születtek a húsvéti díszkészítési verseny kapcsán, melyeket az iskola első emeletén lévő faliújságon állítottunk ki.

Szeretettel invitálunk mindenkit, tekintse meg, és talán az otthoni húsvéti dekoráláshoz is kedvet kapnak.

Szabó Ferencné
idegen nyelvi munkaközösség vezető

Meseszínházban jártunk

„A mesékben nem az a fontos, mennyire igazak. Hanem hogy számodra miféle kincset rejtenek!” Gaál Viktor

A gyermekszínház március 27-i előadásán „Az ördög három aranyhajszála” című előadást láthatták iskolánk, alsó tagozatos tanulói. A mesében a gazdag királylány és a szegény fafaragó fia egy napon születik, és egy jóslat szerint 18 éves korukban szerelembe esnek és összeházasodnak. A gonosz király mindent elkövet, hogy a jóslat meghiúsuljon. Ármánykodásai ellenére mégis egymásra talál a két fiatal és egymásba szeret, majd összeházasodnak.

A király, végső elkeseredésében leküldi a legényt a pokolba, hogy szerezze meg az ördög három aranyhajszálát, abban reménykedve, hogy soha többé nem tér vissza a fiú.

Megkezdődik a szegény legény izgalmas és próbákkal teli kalandja, mely teljesen magával ragadta a gyerekeket és együtt éltük át a veszélyes küldetést.

Mint minden mese végén, természetesen a jó győzedelmeskedik, és a rossz elnyeri méltó büntetését, amit az előadás végén hatalmas tapssal és mosolygós arccal kifejeztek nebulóink.

Gazsiné Oláh Anita
tanító néni

A víz világnapja a Bárkányiban

„Légy te a változás, és tedd jobbá a világot!”

2023-ban a víz világnapja kapcsán az ENSZ fókuszában az egyéni cselekvés fontossága áll. Célja, hogy jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz.

A világnap alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a tiszta víz, Földünk egyik legértékesebb kincse. Meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk hozzá, mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk. A vízhez történő pozitív hozzáállás, a felelősségérzet növelése már kisgyerekkorban elkezdődik.

Iskolánk alsó tagozatosai ezen a héten, a víz világnapjához kapcsolódva, számtalan érdekes feladattal foglalkoztak a tanórákon és a délutáni foglalkozások keretein belül.

Március 22-én mindenki kék ruhában érkezett. Az osztályok magyar órán versekkel, mesékkel ismerkedtek, testnevelés órákon „vizes” játékokat játszottak. Délután videókat, filmrészleteket tekintettek meg a vízszennyezésről, a tengereket és óceánokat érintő, de sajnos egyre növekvő szemétszigetekről, az ezek áldozatául esett állatokról és növényekről, valamint az emberek millióit sújtó vízhiányról. Az ábrázolási feladatok, a rejtvényfejtés, totók kitöltése, vizeket megidéző zenei aláfestés mellett zajlottak.

Alsó tagozatosaink programját közösen zártuk iskolánk aulájában. A Zsuzsa néni gitárkísérete mellett közösen elénekelt dal arra tanított minket, hogy szomjazni nem pusztán fizikai értelemben lehet, vágyódhatunk az élő Isten szeretete után is.

Végül kisdiákjaink az aulát kitöltő, mosolygós szmájlit formáztak, ezzel a vidám képpel fejeztük be a napot.

KÉPGALÉRIA

Reméljük, hogy az átélt élmények mindannyiunkat segítenek abban, hogy jó irányba lépjünk, megérezzük azt, hogy egyénként és kisebb közösségként is van felelősségünk abban, hogy mindennapi vízhasználati szokásaink megváltozzanak, takarékosabban bánjunk a vízzel.

Pifka Zsoltné – Ria tanító néni

Víz világnapja felső tagozat

Minden tanévben fordítunk időt a tanórákon, a Természettudományos – és Fenntarthatósági szakkör keretein belül arra, hogy kitüntetett figyelmet kapjon az éltető vízzel való foglalkozás. 2023. március 22-én pedig célirányosan olyan játékos feladatokat, rejtvényeket oldottak meg diákjaink a felső tagozaton és a gimnáziumban is, ahol szerettük volna még hangsúlyosabbá tenni, hogy milyen fontos, hogy megóvjuk felszíni és felszín alatti vizeinket egyaránt.


KÉPGALÉRIA

Arra kértük tanulóinkat, hogy ezen a napon viseljenek magukon minél több kék színt és örömmel tapasztaltuk, hogy az osztályok nagy része így is tett. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös feladata, hogy a ránk bízott természeti értékekkel okosan gazdálkodjunk és a gyermekeinket is erre neveljük.

Golyánné Juhász Edina

„Isten csodája, hogy még áll hazánk!”

Március 14-én emlékeztünk iskolánkban Petőfi Sándor születésének 200., valamint a forradalom és a szabadságharc bő eseményeinek 175. évfordulójára. A farsangi fergeteg után a hatodik évfolyam készült a műsorra. A címben szereplő idézet Petőfi Sándor Isten csodája című verséből való, amely áthatotta egész műsorunk hangulatát. A próbák során fokozatosan bontakozott ki egy megható megemlékezés, amelyben nemcsak a történéseket idéztük fel, hanem igyekeztünk mozgással, zenével is az érzelmekre hatni. A kollegák és a tanulók szerint ez sikerült, illetve a műsorban résztvevő diákok is átérezték ennek a történelmi eseménynek a jelentőségét és méltóságát. Büszkék vagyunk tanítványainkra!

KÉPGALÉRIA

Horváthné Varga Orsolya és Bátyi Sándor osztályfőnökök

 

PÉNZ 7

2023. március 6-10 közötti időszakban iskolánk 8. és 9. évfolyamával bekapcsolódtunk az országos szervezésű PÉNZ7 programjába. Matematika órákon ezen a héten mindkét évfolyamon pénzügyi feladatokkal foglalkoztunk, de a tankönyvben szereplő feladatokon túl megismerkedtek tanulóink a KORSZERŰ PÉNZKEZELÉS ÉS A  DIGITÁLIS FIZETÉSI ESZKÖZÖK lehetőségeivel. A gyerekek csoportokban dolgozva, animációk, videók, életszerű gyakorlati történeteken keresztül jutottak el a azokhoz az ismeretekhez, amelyek a jövőben segítségükre lesznek abban, hogy sikerrel eligazodjanak egyre bonyolultabb , gyorsan fejlődő világunkban.

 

A feladatok, problémák összeállításában figyelembe vették a tanulók életkori sajátosságait, más-más  módszerrel dolgoztuk fel az általános iskolában és  a gimnáziumban ugyanazt a témakört. Tapasztalataink azt mutatják, hogy érdekes, sok új, hasznos információt kaptak a gyerekek ezen a héten. Szívesen bekapcsolódtak a feladatokba, saját, háttértudásokkal is kiegészítve a hallottakat.

KÉPGALÉRIA

Kiss Eszter és Ráczné Rankasz Zsuzsanna
matematika tanárok

Farsang

„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”

Ismét állt a bál a Bárkányi iskolában. Bár a covid időszak alatt is igyekeztek minden évben jó hangulatban, vidám jelmezekkel elűzni a telet, de ez az év volt az első, amikor tagozatonként együtt, a szülőket invitálva mulattak a katolikus iskolában.

Az alsó tagozatosok számára a délelőtt táncversenyt tartottak és mivel mindennki nagyon ügyesen, lelkesen ropta a táncot, a szervezők minden kisdiáknak zsákbamacskával kedveskedtek. Ám itt még nem ért véget az ajándékok sora. Az osztálytermekben a tanító nénik tombolahúzást szerveztek a gyerekeknek, ahol mindenki szelvénye nyerő volt, így mindenki nyereménnyel térhetett haza a mulatság végén.

A jelmezes felvonulást a TCD Táncegyesület csoportjai nyitották meg.

   

Az osztályok csoportosan öltöttek jelmezt. A legkisebbek között voltak, akik country stílusban ropták a táncot, voltak, akik báránybőrbe bújtak, de olyanok is akadtak, akik kedvenc Disney hősüknek öltöztek és még egy sereg kalóz is képviseltette magát.

  

KÉPGALÉRIA

A 3. és 4. évfolyamos diákok már komoly koreográfiával készültek társaiknak. A 3. a osztály megmutatta „rémes” oldalát és szörnyeknek öltöztek, míg a bések igazán „ennivalóan édesek” voltak csoki jelmezeikben. A 4. a-sok Fortnite játék karaktereit elevenítették meg számunkra, míg az évfolyam másik osztálya a hungarikumokkal ismertette meg a közönséget.

 

A csoportos jelmezek mellett természetesen idén is voltak egyéni öltözetek szép számmal. Nagyon sok kreatív jelmezzel találkozhattunk, többek között Baba habfürdővel, bodobáccsal, tűzoltó autóval, felhővel, bűvésszel, rendőrökkel és az elmaradthatatlan hercegnőkkel.

Minden osztály számára ajándékkal kedveskedtek a Szülői Szervezet tagjai, melyet ezúton is köszönünk. Az ajándékok mellett természetesen hálásak vagyunk a szervezésért, díszítésért és a lebonyolításban történő segítségért is.

KÉPGALÉRIA

A felvonulás után a farsangi mulatság kicsik számára véget ért, hogy aztán átadhassák a terepet nagyobb társaiknak, akik szintén nagy izgalommal várták már ezt a napot.

Szvetlik Réka
tanító néni

Ásványkiállítás a Bárkányiban

Ebben a tanévben is ellátogatott iskolánkba az esztergomi Geoda Interaktív Őslény és Ásvány Kiállítás. Mindig nagy öröm számunkra, amikor megcsodálhatjuk a természet alkotta ásványokat illetve ősmaradványokat. Idén 1-9. évfolyamok diákjainak – elsősorban természettudomány és földrajz tanórák keretein belül – bővülhetett az ismerete a témakörben.

Sok érdekességet hallottunk az ásványok keletkezéséről, lelőhelyeikről és a ritkaságokról. Emellett az ősmaradványokban látható élőlényekről is érdekes információkkal gazdagodtunk.

A gyerekek nagyon érdeklődtek, többen kérdéseket is fogalmaztak meg. Remélem a közeljövőben is lesz lehetőség egy újabb utazásra a földtörténet időszakaiban.

Golyánné Juhász Edina

Második évfolyamosok karácsonyi műsora

„Karácsonykor szívetekben,
Legyen szeretet.
Jézus útján járjatok,
Mert Istenhez vezet.”

Az idei évben, izgatottan készültünk a karácsonyi műsorra, hiszen 2 év kihagyás után, ismét közönség előtt szerepelhettek a gyerekek. Várakozással telve tekintettünk a ránk váró feladatra. Három alkalommal adtunk szeretetet a közönség szívébe. Hétfő délelőtt az óvoda nagycsoportosai, majd délután a meghívott vendégek és szülők láthatták Jézus születésének történetét. Az utolsó tanítási napon, ami egyben a lelkinapunk is volt, az iskola dolgozói és tanulói számára jártuk a Betlehembe vezető utat.

A műsor alapja egy kedves történet, melyet a nagyapó elevenített fel. A szent család, a pásztorok és a napkeleti bölcsek mellett az angyalok és pásztorok tánca színesítette az előadást. Nagy köszönetet mondunk intézményünk kicsiny kórusának, akik énekükkel színesítették és még ünnepélyesebbé tették mindezt.

A meghitt karácsonyi műsort természetesen nem kevés felkészülés, tanulás, gyakorlás és próba előzte meg. Felkészítők voltak a második osztályos tanító nénik.

Bízunk benne, hogy műsorunkkal sikerült meghitt pillanatot szerezni és a karácsonyi csodát továbbadni, mely az adventi időszak legfontosabb eseménye.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a 2. évfolyam és a tanító nénik!

 

Adventi lelki nap

Iskolánkban az adventi időszak alatt többféle módon próbáljuk segíteni a tanulóinkat az Ünnepre való készületben, igyekszünk ráirányítani a figyelmüket a Karácsony igazi tartalmára.

Ennek egyik igen fontos eseménye minden évben a lelki nap, melyet dec. 21-én tartottunk.

Idén a Szent Családot, az Ő példájukon keresztül a család értékeit, a benne élők kapcsolatait, feladatait és felelősségüket állítottuk a nap középpontjába.

A délelőtt célja az volt, hogy a Szent Család életét és példáját megismerve, a gyerekek figyelmét a család értékeire, az ezekhez kapcsolódó lényeges dolgokra ráirányítsuk, – kérdésekkel, játékos feladatok megoldásával, rövid megbeszélésével segítsük őket ezek felismerésében, ill. megfogalmazásában.

 

Ehhez az alsó és felső tagozatos tanulók korosztályuknak megfelelően, különböző segítségeket és feladatokat kaptak: értékpiramis készítése, családi értékeket tartalmazó mozaikkép összerakása, rövid film megtekintése.

 

A Szent Család életének az eseményeit a kicsik képek segítségével, a nagyok tevékenyebb formában – tárgyak, szimbólumok, szentírási szövegek egy-egy helyszínre való elhelyezésével – elevenítették fel és követhették végig.

Minden élethelyzetben kerestük azokat a párhuzamokat (örömöket és fájdalmas, nehéz helyzeteket), amelyek a mai családok életében is jelen vannak, és közösen fogalmaztuk meg azokat az értékeket, melyeket a Szent Család tagjai külön-külön és együtt is megéltek és gyakoroltak, így példát mutatnak minden család és minden családban élő számára.

 

A délelőtt folyamán rövid elcsendesedésre is volt lehetőség, amikor imádkozhattunk saját családjainkért, hálát adhattunk a Szent Családért.

Bízunk benne, hogy az idei adventi lelki nap a résztvevő gyermekeket és felnőtteket is megerősítette abban, hogy a Szent Család élete mindannyiunk számár ajándék. Jó, ha törekszünk az Ő életüket mind jobban megismerni, és példájukat követni, – legfőképp abban, hogy „beengedjük” az Istent az életünkbe, a családunk mindennapjaiba, hogy mi is ajándékká válhassunk a családtagjaink számára, és együtt tapasztalhassuk meg az élet minden helyzetében, hogy „az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm 8,28).

Betlehemezés

„Üdvözlégy kicsiny Királyunk, lelkünk fénye, szép virágunk…”

Két nehéz év elteltével a 4.b osztály ismét „élőben” képviselhette iskolánkat, és adhatta elő betlehemes játékát.

2022.december 12-én délelőtt az osztályközösségek, délután pedig a szülők szeme láttára elevenedett meg ez a kedves, régi népszokás iskolánk aulájában.

Másnap ellátogattunk a helyi mentőállomásra, majd az Idősek Otthonába és a Ferences Betániába, hogy a betlehemi Kisjézus örömét elvigyük az ottlakóknak is. Múltat idéző ruháinkat, kellékeinket még a járókelők is megcsodálták.

Ahogy a kételkedő, esetleg tapasztalt vagy éppen gyermeki hittel megáldott pásztorok, úgy mi is átélhettük a csodát, karácsony szent titkát, a Gyermek születését. És velük együtt letehettük „ajándékainkat” a szegényes jászol elé.

Köszönjük az egyes helyszíneken megtapasztalt kedves, vendéglátó szeretetet, a szülők áldozatos segítségét, örömmel fogadtuk ezeket.

Reméljük, hogy a gyerekek játéka, ajándékozó kedve minket is hozzásegít a közeledő ünnep örömteli megéléséhez.

Kegyelmekben gazdag, áldott ünnepeket kíván a 4.b osztály!

Ria néni és Linda néni

Ajándékot hozott és kapott a Mikulás

December 6-án egy rég várt vendég látogatott el az osztályokhoz a szülői szervezet kezdeményezésére és kíséretében. A tanulók, főleg a kisebbek, izgatottan és felkészülve várták a Mikulást érkezését.

Minden osztályban versekkel, dalokkal köszöntötték a vendéget, több helyen furulyáztak, volt ahol még gitároztak és hegedültek is.

 

A vendégszeretet bőséges ajándékaival köszönték meg a gyerekek a Mikulásnak és a szülőknek a kedves meglepetést, a kapott ajándékokat.

A 20 osztály felkeresése és a rádiós interjút követően jól is esett a Mikulásnak a nap végén a pihenés. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, jövőre is visszavárjuk.

Tisztelt Kollégák, Kedves Szülők!

A híradóból és egyéb hírforrásokból értesülhettünk a kedd délutáni tűzesetről, melyben a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Zárda utcai épületének jelentős része megsemmisült. Az épület statikai vizsgálata és a tűzvizsgálati eljárás jelenleg folyamatban van. A tetőtér megmaradt részének lebontása és a tényleges károk felmérése most is folyamatban van.

A kimenekítés szakszerű végrehajtásának köszönhetően minden gyermeknek és pedagógusnak időben sikerült elhagynia az épületet, és nem történt személyi sérülés. Az épületben keletkezett tűzeset miatt azonban a gyermekek és tanáraik személyes használati tárgyai is megsemmisültek.

Az EKIF főigazgatója és Nagykáta polgármestere az iskolába járó gyermek részére személyenként 30.000 – 30.000 Ft azonnali támogatásról döntött. A támogatással az iskolában maradt ruházat, tanszerek pótlásához kívánnak azonnali segítséget nyújtani.

A tűzeset kapcsán példátlan összefogás és szerveződés kezdődött Nagykátán és az EKIF által fenntartott intézményekben. Ehhez az összefogáshoz csatlakozva szólítjuk meg a kedves szülőket, kollégákat, hogy együttérzésük és imáik mellett, lehetőségeikhez mérten, anyagi támogatással is járuljanak hozzá a gyors újjáépítéshez, az odaveszett eszközök és személyes tárgyak pótlásához.

Az iskola felújítására az alábbi számlaszámon fogadja az adományokat.

KÁTA Alapítvány

számlaszám: OTP Bank 11742063-21458721-00000000

külföldi utalás esetén: IBAN: HU42 1174 2063 2145 8721 0000 0000

BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

Közleménybe kérjük beleírni: Kis Váci

Gazdálkodó szervezetek részére kérelemre az adomány befizetéséről a KÁTA Alapítvány igazolást állít ki. A kérelmet a kataalapitvany@gmail.com címre kérjük küldeni, melynek tartalmaznia kell a befizető nevét, székhelyét és adószámát.

Kisebb összegű felajánlásokat intézményünk titkárságán is fogaduk, melyet pénteken egy összegben átutalunk a fenti számlaszámra.

Az adományokat intézményünk fenntartója és a nagykátai iskolaközösség nevében is hálás szívvel köszönjük!

Szenográdi Tamás
igazgató

Kedves támogató Partnerünk!

Hálásan köszönjük támogatását, felajánlott adományait iskolánk jótékonysági báljának sikeres megrendezéséhez, alapítványuk bevételeinek növeléséhez. Célunk, a Szülői Szervezet egyetértésével, hogy az idei tanévben minden tanulónk színházi élményben részesülhessen az Alapítvány támogatásával.

Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is hasonlóan sikeres jótékonysági bálokat tudunk szervezni Önökkel, partnereinkkel együttműködve, támogatásukat élvezve.

Munkájukhoz a 2023-as esztendőre is sok sikert kívánva, tisztelettel:

Szenográdi Tamás
igazgató

FŐTÁMOGATÓK:

Anker-96 KFT, Boda Péter és családja, Brunda család, Castellum Hotel Hollókő, Dr. Barrak Ahmad, Frédi Cukrászda, Gardrób, Gerob Team 2018 KFT, Káros Csaba – Káró Ász Wood Kft., Keli-Bau Kft., Lesz-Dressz Turkáló, Stayer László és családja, Süm Agro KFT – Sümegi Tünde, Szalai Gábor Nagylóc Község Polgármestere, Tib-Er Transz KFT, Veres András

TÁMOGATÓK:

Agárdi György, Ágnerné Pásztor Alexandra, Amplifitness Stúdió, Andi Virágbolt, Arti Tex, Artifex J+J, Arzenál Outlet, Ász-Wash KFT, Bagó Istvánné, Balázsné Csizmadia Éva, Bársony Vendéglő, Bartus László és családja, Benczúrfalváért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Bériné Cseh Csilla, Berki Mihály, Berkiné Papp Szilvia, Berki Pál és családja, Betyárhegyi Pálinkafőzde-Varsány, Bódi Ferenc, Bolgár Videó, Bükki Nemzeti Park-Ipolytarnóc, Czele Zsuzsanna, Cs. Szerémy Andrea, Csábi Szilárd, Csesztvényi Tímea, Damkó Henrietta, Dancsó Tímea, Diszamé BT, Dr. Bagó József, Dr. Bablena Ferenc István, Dr. Harikné dr. Havasi Beáta, Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet, Elixir Szépségszalon, Endrefalvi Önkormányzat, Erdélyi Anett, Évike Fodrász, Farkas Bernadett, Farmix KFT, Felker Zöldséges, Flört-2000 Bt., Fogarasi KFT, Gál család, Gazda Kenyér KFT, Gazduram Sajtboltja, Gesztenyéskert Vendéglő, Golyán Beáta, Gréta Kozmetika, Gyalog Marianna, Gyetvai Margó, Gyöngyi Kozmetika, Hanna Karina, Havasi Nimród, Hódosi Tamás, Hong-He-Unio KFT, Horváth István, Intro Plusz Ker KFT-Varga Károly, Ipoly Patyolat, Ispán Cseri Anita, Kaláris Viselettár – Valkárné Kail Mónika, Káplár-Szekeres Katalin, Kati Virág-Pribelszki Károlyné, Kelecsényi Gáborné, Keresztes család, Keripszol BT-Üstökös Pálinkafőzde, Király Endre, Király Gyógyszertár, Királyné Szita Judit és családja, Kiss Arnold, Kissné Billinger Adrienn, Kovács Antal, Kovács László, Kovács-Percze Diána, Kőszeginé Makovinyi Beáta, Kreatív LBK 2016 Kft, Kristály Optika, Kuris Adrienn és Szitás Máté, Laczkó Lilla és családja, Laczkóné Nagy Zsuzsi, Lehoczki Jánosné, Lehoczki József, Lennerné Zöllei Zsuzsanna, Lepénytanya, Lévai Gábor, Ligeti Presszó, Lombkorona Kávézó, Lud-Vill -Ludányi Miklós, Magdus Melinda, Magyar Labdarúgó Szövetség, Marika Kozmetika, Medéné Simonyi Ágnes, Mező Úti ABC-Varsány, Micsinai Tamás, Mobilárium, Nagy Péterné, Nexus Cargo KFT, Nógrádsipeki Önkormányzat, Nógrádszakál Önkormányzat-Radvánszky Judit, Nóra Turkáló, Oláh Gergely, Omnia- Rákóczi Étterem, Palóc Néptáncegyüttes, Papírmadár Papír-Írószer DD Papír Kft., Pecsenyesütő-Bevásárlóudvar, Percze Gábor, Percze Anita-Fornetti, Pesák-Végh Zsófia, Polohause – Oláh Bence, Pribelszki-Varga Anita, Puruczki Flórián-Mobilbolt, Pusztai Máté, Rádi László-Mezőgazdasági Bolt, Rimóc Községért Közhasznú Alapítvány-Szociális Bolt, Rimóc Önkormányzat, Rigóné Lehoczki Bernadett, Rozmaring Étterem, Rustic Candle Kft., Smelkó István, Smelkó Istvánné, SP Paterno Kft, Sport Kávézó-Szoó Róbert, Stílus BT-Bea Ajándék, Suli Büfé – Pifkáné Király Szilvia, Sutor Gabriella-Fodrász, Szabó Ferencné, Szalai-Lászlók Kitti, Szécsény Holding, Szécsényi Agro Help Nonprofit KFT, Szécsényi Közművelődési Nonprofit kft – Tömlöcbástya és Szabadulószoba, Szécsényi Közművelődési Nonprofit kft – Nosztalgia Múzeum, Szécsényi Közművelődési Nonprofit kft – Házi Bolt, Szécsényi Pedagógiai Szakszolgálat, Szenográdi Tamás, Szent Jób Gyógyszertár, Szerencsés Miklós, Szita Felícián és családja, Szitáné Mócsány Zsuzsanna, Szolgáltatóház 100 FT Bolt, Sztréminé Szita Julianna, Takarékszövetkezet, Talpai Zsanett, Tarlósiné Lőrik Anikó, Tom-Ir KFT, Tom’s Barber Shop, Torák Mónika, Tőzsér Ker KFT-Colibri Turkáló, Varga Balázs és családja, Varsányi Önkormányzat, Velki Róbertné, Velver Gumicentrum KFT, Verbói Gábor, Verotex-97 KFT, Vinczéné Szita Mónika, Virág Ajándék Kuckó, Virág Gábor, Virág Krisztián, Vizi Zoltán, YT Jógastúdió, Zara Autó,

Irodalmi teaház

Iskolánkban néhány év kihagyás után, 2022. november 24-én, ismét megrendezésre került az alsó tagozatos tanulók szavalóversenye. Az „Irodalmi teaház” elnevezésű megmérettetés helyszínéül iskolánk könyvtára szolgált.

17 bátor kis diák pedagógusaik irányításával lelkesen készült klasszikus és kortárs magyar költők verseivel erre a napra.  A programot iskolánk igazgatóhelyettes asszonya, Ludányiné Bella Szilvia nyitotta meg. Bevezetőjében néhány kedves szóval bátorította a versenyzőket, majd bemutatta a három fős szakmai zsűrit. Ezúton is köszönjük Gál Maja és Kosik Szilvia tanárnőknek, valamint Pothoroczki Ágnes óvodapedagógusnak, hogy elvállalták ezt a szép, de nehéz feladatot.

Ezt követően igazán családias légkörben hallgathattuk meg a felkészült diákok színvonalas előadásait. Miután mindenki színpadra lépett a három fős zsűri tanácskozni vonult és előzőleg megbeszélt szempontok figyelembevételével értékelték a produkciókat.

Eközben a gyerekek kis uzsonnával, csemegével, gyümölcslével frissítették fel magukat.

A zsűri észrevételeit Gál Maja tanárnő néhány dicsérő szó kíséretében tolmácsolta a gyerekek felé. Minden tanulónak emléklapot és ajándék könyvjelzőt adott át. Négy tanulót azonban kiemelt a többiek közül, ők oklevelet kaptak, könyvjutalomban részesültek, valamint lehetőségük nyílt, hogy iskolánkat képviseljék a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen.

Szívből gratulálunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulóknak és köszönjük a zsűri munkáját, kollégáink segítségét.

Horváth Éva Ágnes és Kalmárné Lőrincz Viktória
tanító nénik

Dalos Teaház

Iskolánkban, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium falai között hosszú kihagyás után ismét sor kerülhetett az alsó tagozatos dalosok tudásának összehasonlítására.

Az eseményre, mely a „Dalos Teaház” elnevezést kapta, 2022. november 22-én, kedd délután került sor a könyvtárban, mely méltó helyszínéül szolgált a rendezvény barátságos és családias hangulatú lebonyolításához. Már az előkészületek is örömmel teltek, hiszen bíztunk benne, hogy a gyerekeknek is szívmelengető lesz munkánk gyümölcse: a helyszín „átvarázsolása” népies hangulatúvá, a dekoráció készítése, emléklapok, oklevelek, ajándékok megtervezése, kivitelezése, s természetesen a tanulók számára kiválasztott dalanyag sokszínűsége.

A népdaléneklő versenyt iskolánk igazgatóhelyettes asszonya, Ludányiné Bella Szilvia nyitotta meg, rövid beszédében hangsúlyozta a közös éneklés fontosságát, népdalaink tisztaságának, gazdagságának személyiségformáló szerepét, hagyományaink ápolását. Ezután Zsiros Szilvia tanító néni bemutatta a zsűri tagjait, kik között üdvözölhettük Kurucz Boglárkát, aki sok szeretettel oktatja néptáncra a tanulókat, Varga Ivett tanárnőt, ki a helyi művészeti iskola zenepedagógusa, valamint Bobály Csaba tanár urat, aki a gitározás fortélyait tanítja lelkes nebulóinak. Ő egyúttal a zsűri elnöki szerepét is betöltötte.  Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Rövid közös beéneklés után Kurucz Boglárka vezetésével a versenyzők csodaszép népdalcsokorral alapozták meg a délután hangulatát, melynek tisztasága, szívmelengető hitelessége igazi példaként szolgált mindannyiunk számára. Ezután Lénártné Vali néni segítségével sorszámok húzása alapján meghallgattunk minden produkciót, melyek zömében egyéni előadások voltak, néhány versenyző azonban duót is énekelt. A műsorszámok végeztével a zsűri elvonult a szomszédos helyiségbe, hogy meghozza döntését. Kitikkadt versenyzőink a csábító finomságokkal megrakott svédasztalos uzsonnával, ízletes gyümölcsteával csillapították éhségüket, szomjúságukat. A zsűri előzetes egyeztetés alapján értékelt, figyelembe vette az intonációt, a ritmust, az előadásmódot, az artikulációt, a népdalcsokor összeállítását és az összhatást. Ezek alapján megállapítottuk, hogy versenyzőink felkészültek voltak, a dalanyagok pedig életkoruknak, hangszínüknek és hangterjedelmüknek megfelelőek. Szerettük volna elkerülni, hogy a délután „teljesítményorientált” legyen, ezért minden szereplő emléklapot, mézeskalácsot és könyvjelzőt kapott ajándékba. A legügyesebb, legbátrabb, legkreatívabb, legpontosabb és legfelkészültebb tanulók oklevelet, személyre szóló ajándékokat kaptak, s természetesen erkölcsi elismerést, továbbá lehetőséget arra, hogy iskolánkat képviselhessék a januárban tartandó városi rendezvényünkön, a Magyar Kultúra Napján, hol számos vidéki és határon túli intézmény versenyzőivel mérhetik össze tudásukat.

A díjak átadását Bobály Csaba, a zsűri elnöke bonyolította le, egyúttal hozzáértő szavaival értékelte a szereplők előadását, hasznos és praktikus tanácsokkal látta el kis nebulóinkat.

Az oldott hangulatú énekversenynek délután három órakor lett vége, tanulóink pedig élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban vonultak le osztálytermeikbe, hol büszkén mesélték el a történteket tanítóiknak, osztálytársaiknak.

Valamennyi versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak szívből gratulálunk és további sikeres szerepléseket kívánunk! Köszönettel tartozunk kollégáinknak, segítőinknek, valamint a szülőknek, név szerint Horváth Klárának, Percze Anitának és Vincze Szabolcsné Juhász Csillának, kik nélkül nem sikerült volna ilyen gördülékenyen és színesen ez a délután.

Lénárt Lászlóné és Zsiros Szilvia tanító nénik
szervezők

Jótékonysági bál 2022

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén, két év kihagyás után ismét megrendezésre kerülhetett intézményünk jótékonysági bálja. Külön öröm volt számunkra, hogy még soha ennyien nem fogadták el meghívásunkat, rendkívül nagy számban üdvözölhettük vendégeinket iskolánkban.

A rendezvényt hagyományosan egy ünnepi műsorral nyitottuk meg, mintegy köszönetünket kifejezve vendégeinknek. Fellépőink között szerepeltek iskolánk énekes tehetségei, a Kicsinyek Kórusa, kiknek vezetője Zsirosova Silvia tanító néni. Nyitóműsorunk dalai a hazaszeretet, a magyar népdalkincs és iskolák hitvilágát közvetítették.

A 6.b osztály, osztályfőnökük, Bátyi Sándor vezetésével a Csodapatika című táncos jelenetet adták elő.A Palóc Csemeték néptánc csoport, valamint a T.C.D. táncegyesület lelkes táncosai zömmel iskolánk diákjaiból állnak, így mondhatni „hazai pályán” léptek föl.

 

A varsányi Szőlőszem Társulat és Andi Színjátszósai is örömmel mondtak igent a felkérésre és lelkesen szórakoztatták a közönséget.

 

Iskolánk végzős diákjai ezen az estén újból eltáncolták a szalagavatón bemutatott keringőt, megható pillanatokat okozva ezzel. Műsorunk fináléjaként a Szülői Szervezet táncos lábú anyukái mutattak be egy koreográfiát.

 

A műsor után kezdetét vette a hajnalig tartó mulatás, ahol a Csabi és Ati nevű formáció gondoskodott a fergeteges hangulatról.

Bőkezű vendégeink az este folyamán tovább gyarapították bálunk bevételélt tombolák vásárlásával. Sok nagyértékű nyeremény talált gazdára, többek között ajándékcsomagok, utalványok, wellness pihenések, televízió és kreatív fotózás is. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

Hálásak vagyunk a Szülői Szervezetnek, hogy az új elnökkel, Farkas Bernadettel az élen megszervezte ezt a jó hangulatú jótékonysági eseményt. Köszönjük támogatóinknak önzetlen segítségüket, melynek nyomán iskolánk diákjainak iskolai életét igyekszünk színesebbé, gazdagabbá tenni.

 

Óvó nénik látogatása az első osztályokban

Nagy örömmel és lelkesedéssel hívtuk meg iskolánkba – két év kimaradás után – az első osztályosaink óvodapedagógusait. A nyílt napra 2022. november 15- én, kedden délelőtt került sor.

A nap elé nemcsak a gyerekek, hanem a tanító nénik is nagy izgalommal tekintettek. A program során az első osztályok matematika és magyar tanóráiba nyerhettek betekintést a látogatók.

 

Ezt követően lehetőség nyílt rövid beszélgetésre és kis ajándékok átadására az óvó nénik és a gyerekek között. A rendezvény a pedagógusok szakmai eszmecseréjével fejeződött be.

 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes átmenet biztosítására. A sikeres átmenet biztosításának egyik módja a fenti novemberi program megvalósítása. Ez mind az óvodapedagógusok, mind a tanítók nagy hasznára válik. Az óvodapedagógus kollégák örömmel élnek a lehetőséggel, hiszen közvetlen visszajelzést kaphatnak a 3-4 évig általuk nevelt gyermekekről.

 

A tanítók is profitálnak belőle, hiszen a konzultáció keretében a pedagógusok átadhatják egymásnak tapasztalataikat. Azonban a gyerekek számára nyújt a legtöbbet a program, mert boldogan mutathatják meg sikeres első osztályos életüket kedves óvó nénijeiknek. Ez így történt az idén is, mert a gyermekek nagyon aktívan dolgoztak a tanórákon és öleléssel közeledtek az óvó nénik felé.

Ludányiné Bella Szilvia

Pályázati felhívás iskolai büfé üzemeltetésére

palyazat-bufe-uzemeltetesre_202211.png

Zarándoklat a Börzsönyben

Az idei tanévben október 15-én, szombaton szerveztük meg családjaink és pedagógusaink számára az őszi iskolai zarándoklatot. Örömünkre sokan érezték úgy, hogy – 3 év kihagyása után – újra szeretnének ilyen formában is együtt eltölteni egy szép és tartalmas napot.

Már reggel jókedvűen érkeztek a családok az iskola elé, és egy közös imádság után elindultunk első úti célunk, a Hont-tsitári kegyhely felé. Megérkezésünkkor mindenkit megérintett a zarándokhely meghittsége, szépsége. Megismerkedtünk a kegyhely történetével, majd szentmisén vettünk részt, melyet Jób testvér mutatott be.

Ezt követően a közeli barlang meglátogatása hozta izgalomba a legkisebbeket, így nagy bátorsággal indultak Tomi bácsi és Jób testvér vezetésével a török időktől meglévő járatok felfedezésére.  A délelőttnek ezt a részét a családjainkért, iskolánkért, hazánkért elmondott rózsafüzér elmondásával zártuk.

Ezekkel a lelki élményekkel megerősödve indultunk Nagybörzsönybe, ahol először a XIV. században épült, és nagyon szépen felújított Szent István templomot néztük meg, majd a Börzsöny hegység felé vettük az utunkat.

Kicsik és nagyok egyaránt nagy várakozással tekintettünk a közel háromnegyed órás kisvasutazás elé, melynek során módunk volt gyönyörködni az őszi természet szépségében, és rácsodálkozhattunk a hegység nagyságára is. Nagyirtás-pusztán – miután a kissé szeles vonatozás után mindenki felmelegíthette testét a különböző forró italokkal- csoportunk kétfelé vált. Voltak, akik úgy döntöttek, hogy a hegy tetején játékkal és kisebb sétával töltenek el egy kis időt, és voltak, akik gyalogosan indultak lefelé a hegyről.

Másfél órás gyaloglás után kellemesen elfáradva, élményekkel, és sok szép színes levéllel gazdagodva érkeztünk vissza a vasútállomásra. Miután a kisvonattal utazók is leérkeztek a hegyről, egy lelki és testi élményekben gazdag, szép nap eseményeivel indultunk haza. Hálásak vagyunk érte.

Sántáné Udvardy Erika

A MAGYAR NÉPMESE és a MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA

„A mesékben benne van annak a lehetősége, hogy mindazt, ami a világban rosszul működik, meg lehet változtatni.”

(Boldizsár Ildikó)

Korunkban nagyon aktuális a fenti idézet, hiszen rohanó világunk egyre eszeveszettebb tempóban száguld előre, s milyen jó, ha a mesék világába gyermekeinkkel egyetemben vissza tudunk vonulni a varázslatok és a csodák segítségével. Így gondoltuk a kollégákkal mi is mindannyian, akik a Páter Bárkányi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatán Benedek Elek születésnapja alkalmából a magyar népmese napjának megünneplését tűztük ki célul erre a napra. Az pedig külön érdekesség, hogy a magyar diákok is épp ezen a napon ünneplik a sport napját, mely kiegészítette ezt a közös együttlétet.

A délelőtt folyamán a kedves szülők és hozzátartozók bevonásával a mese napja családi nappá alakult át. Immár hagyomány az alsósok körében, hogy ez a nap a népmesék jegyében zajlik és egy egész napos rendezvénnyé alakul ez a szép évforduló, melynek idén ismét tanúi lehettek a szülők is, kik szép számmal jelentek meg iskolánk aulájában.

Szeptember 30-án, péntek reggel alsó tagozatos tanulóink és pedagógusaik a népi hagyományokhoz illő jelmezekben jelentek meg, hogy idén a családokkal kiegészülve ünnepeljék meg a népmesék varázslatos világát. Voltak itt tündérek, törpék, szegény legények és leányok, királylányok és királyfik, juhászok és boszorkányok.

 
 

Az aulában gyűltünk össze, ahol igazgató helyettes asszonyunk kedves szavakkal üdvözölt minden gyermeket és felnőttet. Ezt követően Barkó Dávid és Puszta Levente, valamint Demus Santel Sára és Vladár Dorka 4.a osztályos dalos duók népdalcsokrot adtak elő az egybegyűlteknek. Ezután a tanító nénik dramatizált meglepetés előadása következett: egy Mihály-napi piaci forgatagot varázsoltak a tanulók elé, melyben valamennyi alsó tagozatos pedagógus egy-egy kofa bőrébe bújt. Voltak itt alma-és zöldségárusok, mézeskalácsosok és lókupecek, gombot, madzagot vagy kalapot áruló parasztasszonyok, lufiárusok és jövendőmondó planétások. A Mesélő az interaktív előadásba a tanulókat is aktív módon bevonta, hiszen egy-egy ismert mondókát skandálva ők is a darab részeseivé válhattak. A jelmezek bemutatását egy zenés-énekes játék alkalmával prezentálhatták az alsó tagozatos tanulók az aula közepén, melyhez a lelkes szülők is csatlakoztak.

 

Ezután a termekben a tanító nénik a régi, népi világ hangulatát idézték fel és kézműves foglalkozás keretén belül vásári portékákat készítettek a gyerekekkel, melyek szemet gyönyörködtetően díszítik iskolánk folyosóját, s az arra elhaladókat emlékeztetik erre a mesés napra.

 

A délelőtt folyamán még egy örömteli meghívásnak is eleget tettünk: a szomszédos katolikus óvoda dolgozói invitálták tanulóinkat egy hangulatos Mihály-napi vásárba, ahol az óvó nénik és a szülők által készített kézműves termékeket csodálhattuk és vásárolhattuk meg.

Az ebéd és a délutáni pihenés után folytatódott a program, immár a sport jegyében, mely a „Sportos – mesés kalandozás Meseországban” fantázianevet kapta. Iskolánkban a sport aktív része a mindennapoknak: testnevelés és sportfoglalkozásokon, szünetekben, a délutáni időszakban, az iskolai és megyei sportversenyeken, a túrázások, kirándulások és sporttáborok alkalmával egyaránt. Mivel gazdag hagyománya van a mese mellett a sportnak is, nem esett nehezére kisdiákjainknak a „Hét próbát” kiállni, melyekben lehetett Csizmás Kandúr óriási csizmájában váltóversenyen részt venni, a hétfejű sárkányt ügyességgel és gyorsasággal legyőzni, Hamupipőke bőrébe bújva terméseket szétválogatni, tarkabarka apróhirdetések alapján szereplők neveit kitalálni. A nagy tornateremben lévő akadálypálya a „Túl az Óperencián” nevet viselte és ha valamelyik csapat elfáradt, délután fakultatív szórakozások közül is választhatott: a játszótéren levegőzhetett és mozoghatott, a tantermekben pedig pihentető meseolvasás, találós kérdések, szereplők alapján való mesefelismerés és színezés töltötte ki a foglalkozások idejét.

  

Ezek után finom „meglepetés” uzsonna következett a tanulók számára: friss, ropogós sajtos pogácsa, finom szőlő és alma, valamint egészséges gyümölcslé, mely elköltése után az aulában szinte varázsszóra következett be a rendteremtés és a búcsúzás egymástól, a népmese napjától és a sportok világától.

https://drive.google.com/file/d//view?usp=sharing 

Reméljük, ez a családi nap jövőre ismét megvalósul, a hagyományt folytatni tudjuk és bízunk benne, hogy az egész alsó tagozat körében együtt tudunk ünnepelni a gyermekek, a szülők és a nevelők legnagyobb örömére.

Veres Viktória és Zsirosová Silvia
tanító nénik